Bodemverbeteraar in potten

Toevoeging van Vivisol Minigran door de potgrond zorgt voor een betere kwaliteit lavendel. Dat bleek uit onderzoek dat Delphy heeft uitgevoerd in opdracht van DCM. Bij onbehandelde planten waren vrij veel bladvlekken (bladpunten) aanwezig. Bij de planten die waren behandeld met de bodemverbeteraar Vivisol nauwelijks. Bij het gewas Helleborus was in deze proef geen duidelijk effect zichtbaar.

Klik hier om het rapport over 2015 te downloaden.

De gewassen Erica darlyensis en Gaultheria procumbens zijn in 2016 onderzocht. Bij Erica is bij de toevoeging met Vivisol minigran meer groei en minder uitvallen planten gerealiseerd. Bij de Gaultheria is juist minder groei van blad gemeten, maar wel meer bes in de planten waarbij Vivisol minigran is toegevoegd.

Klik hier om het rapport over 2016 te downloaden.


De resultaten verschillen dus per gewas. Het is daarom verstandig zelf ervaring op te doen. De bodemverbeteraar Vivisol heeft een RHP-keurmerk en kan door de potgrondleverancier worden doorgemengd.

 

Informatie
Jeroen van der Meij
M +31 (0)6 51 33 53 80
E j.vandermeij@delphy.nl

 

Share:
ProjectleiderJeroen van der Meij
OpdrachtgeverDCM
LooptijdMay 2015 - November 2016
Betrokken teamsTeam Boomteelt en Vaste Plantenteelt