De biologische teelt van pitfruit voor de industrie

Het project ‘De biologische teelt van pitfruit voor de industrie’ voor ‘Bio Zoekt Boer’ en ‘Bio zoekt Keten’ onderzocht de mogelijkheden voor de aanleg van speciale boomgaarden voor verwerkingsfruit. Aanleiding is een tekort aan biologisch pitfruit voor de verwerking. Randvoorwaarden voor de invulling van dit project zijn: de vraag naar industriefruit vanuit de markt én de opzet van een rendabel bedrijfssysteem.

Deze brochure gaat in op:

  • bedrijfseconomische aspecten, de rentabiliteit van industriefruit, inclusief omschakeling en omschakelingskosten
  • het teeltsysteem en alle aandachtspunten in de teelt
  • mogelijkheden voor verwerking en afzet: de oogsttechnieken en bewaarmogelijkheden
  • markt, vraag en aanbod

Een economisch rendabele teelt van industriefruit maakt het voor meer fruittelers, maar ook voor akkerbouwers, aantrekkelijker om te schakelen of te starten met de biologische fruitteelt. Hiermee wordt een dubbel doel bereikt: de biologische fruitteeltsector in Vlaanderen groeit én het grotere en constantere aanbod van fruit uit België voorziet in de behoefte aan industriefruit voor de verwerking.

Share:
ProjectleiderGerjan Brouwer, Adrie Streef
OpdrachtgeverBio zoekt Boer, Bio zoekt Keten
LooptijdJuly 2017 - December 2017
Betrokken teamsTeam Biologische Landbouw
Team Fruitteelt