BIOFRUITNET

grant agreement No. 862850.

Wat zijn de doelen van het project?

BIOFRUITNET heeft een visie op de toekomstige biologische fruitteelt in de EU. Een fruitteelt die praktisch goed uitvoerbaar is, winstgevend en duurzaam. Om dit doel te bereiken hebben de partners van BIOFRUITNET de volgende doelstellingen opgesteld:

* Verzamelen en bundelen van bestaande kennis voor de praktijk: beschikbare wetenschappelijke en praktische kennis over strategieën om de boom gezond te houden worden verzameld en samengevat. Het gaat hierbij om kennis van ziekten en plagen, bemesting en bodembeheer, en rassenkeuze. We richten ons in dit project op appel en peer, steenfruit en citrus.

* Opzetten van een functioneel Europees innovatienetwerk: dit innovatieve netwerk is uitermate geschikt om de uitwisseling en vernieuwing van kennis tussen telers, onderzoekers en adviseurs van biologisch fruit eenvoudiger te maken en te stimuleren.

* Versterken van bestaande netwerken in de biologische fruitteelt om de overdracht van informatie tussen onderzoekers en telers, en tussen de verschillende Europese regio’s te bevorderen.
* Uitbreiding van het kennisplatform voor de biologische landbouw www.organic-farmknowledge.org

* Oplossingen worden breed gedeeld. De verzamelde, gebruiksklare kennis wordt verspreid over de hele EU. Er zijn verschillende doelgroepen zoals fruittelers, landbouwstudenten en adviseurs. Hulpmiddelen daarbij zijn: korte instructievideo’s en podcasts die zijn afgestemd op de de fruittelers.

Bruggen slaan tussen wetenschap en praktijk

De eerste stap in het project is om een actueel beeld te krijgen van de uitdagingen waarmee de biologische fruitproducenten in Europa momenteel worden geconfronteerd en de strategieën die ze gebruiken om deze uitdagingen aan te gaan. Daarom hebben de BIOFRUITNET-partners een online vragenlijst (in het Engels) opgesteld voor biologische fruittelers en adviseurs in de biologische sector. Daarmee willen we uitzoeken waaraan behoefte is en waar dus meer kennis nodig is in de teelt van hardfruit, steenfruit, en citrus. En ook wat de beste methoden zijn om ziekten en plagen te beheersen. Tevens wordt gevraagd op welke manier fruittelers deze technische informatie willen ontvangen.

Met het resultaat van de vragenlijst wordt bepaald wat voor kennis en informatie nodig is in de verschillende regio’s. De resultaten van de enquête bepaalt tevens welke verschillende communicatiemiddelen zoals video’s, podcasts en e-learningcursussen, in het project worden ontwikkeld. Alles informatie moet zal zowel informatief als makkelijk toegankelijk moeten zijn. Deze communicatieproducten zullen in heel Europa beschikbaar zijn via netwerken, adviesdiensten en het onderwijs.

Het project wordt gecoördineerd door de internationale telersvereniging Naturland en uitgevoerd in samenwerking met 15 partnerorganisaties uit 12 landen. Delphy is de Nederlandse projectpartner.

Factsheets

Veel verschillende factsheets (practice abstracts) zijn te vinden binnen de projectwebsite over allerhande onderwerpen om biologisch te kunnen fruittelen.

E-learning: online cursussen

Nu beschikbaar als e-learning zijn drie cursussen over pit-, steen- en citrusvruchten, met als doel een breed scala aan cursisten te bereiken en de meest recente kennis over de beste toepassing op het gebied van gewasbescherming in fruitboomgaarden te verstrekken. Elk van de cursussen behandelt aspecten van ongediertebestrijding, ziektebestrijding, functionele agrobiodiversiteit en variëteiten en onderstammen.
De cursussen bestaan uit verschillende leervormen, zoals diapresentaties, abstracte praktijkoefeningen en quizzen.
Start jouw E-learning https://tinyurl.com/yjzynfxn
Share:

Projectpartners

ProjectleiderDelphy Fruitteelt in Nederland en België
OpdrachtgeverEuropa Horizon 2020
LooptijdNovember 2019 - October 2022
Betrokken teamsTeam Biologische Landbouw
Team Fruitteelt