Bestrijding van bladvlekken

In een groot aantal boomkwekerijgewassen en vaste planten komen schimmels voor die bladvlekken kunnen veroorzaken. Deze schimmels kunnen ook overgaan op de takken waardoor taksterfte of voetrot ontstaat. Voor de bestrijding zijn de laatste jaren verschillende nieuwe fungiciden toegelaten.

Om een indruk te verkrijgen van de effectiviteit heeft Delphy in 2009 in samenwerking met de gewasbeschermingsmiddelenfabrikanten Bayer CropScience, Certis, Makhteshim Agan en Syngenta Crop Protection BV screeningsonderzoek uitgevoerd naar de bestrijding van deze aantastingen in Gaultheria, Erica en Lavendula.

Het onderzoek is uitgevoerd op de proeflocatie van Delphy in Boskoop. De werking van de fungiciden Folicur, Switch, Frupica, Spirit (twee doseringen), Ortiva, Mirage Plus en een experimenteel middel is vergeleken met een standaardbehandeling met Daconil en met onbehandelde planten.

Share: