BEST4SOIL

Financiering

Gezonde bodems zijn van groot belang voor de toekomst van de Europese horticultuur en de productie van landbouwgewassen. Vooral in intensieve productiesystemen zijn bodemziekten een belangrijke factor met een negatief effect op de bodemgezondheid. Nieuw ontwikkelde best practices en goede vruchtwisselingen maken het mogelijk de bodemgezondheid in Europa in stand te houden, te verbeteren of te herstellen.

Toepassing van een geoptimaliseerde gewasrotatie vormt de basis om de opbouw van bodemziekten te voorkomen, die specifiek is voor de behoeften en situatie van elke individuele teler.

Met Best4Soil bouwen we een community of practice netwerk in heel Europa door telers, adviseurs, voorlichters en onderzoekers met elkaar in contact te brengen. Dit netwerk bevordert praktijkgerichte kennis over 4 best practices (compost, groenbemesters, anaerobe grondontsmetting, (bio)solarisatie) voor de bestrijding van bodemziekten. Daarom maken we een website en organiseren we bijeenkomsten en evenementen in 20 Europese landen waar we kennis over bodemgezondheid uitwisselen met onze communities of practice. Het hoofddoel van het thematische netwerk van Best4Soil is om de bodemgezondheid in Europa te behouden, te verbeteren of te herstellen. We bieden open toegang-databases met informatie over de ziekteverwekkers en aaltjes die van invloed zijn op tuinbouw- en akkerbouwgewassen en groenbemesters, om telers te helpen bij het ontwerp van passende gewasrotaties en innovatieve beheersmaatregelen. Deze database voor bestrijding van schimmels en aaltjes is vernieuwd voor Nederland en nu ook wereldwijd toegankelijk voor akkerbouwgewassen, groentegewassen en groenbemesters.

Innovatieve beheersmaatregelen worden aangeboden door middel van gemakkelijk te begrijpen instructievideo’s en factsheets die meer diepgaande informatie geven. Alle informatie wordt vertaald in 20 EU-talen, is vrij toegankelijk en gemakkelijk te begrijpen om een vlotte kennisoverdracht van onderzoek naar de praktijk te garanderen.

More informatie op de website van BEST4SOIL.

Share:

Projectpartners

ProjectleiderHarm Brinks, Lucas Mencke
OpdrachtgeverHorizon 2020
LooptijdOctober 2018 - September 2021
Betrokken teamsTeam Projecten en Innovaties
Externe linkhttps://cordis.europa.eu/project/id/817696
https://www.best4soil.eu/