Behandeling van snoeiwonden in de boomkwekerij

Topsin M Pasta wordt gedurende het jaar op vrijwel iedere laanboomkwekerij gebruikt als wond afdekmiddel na snoei van takken of ter bestrijding van (vruchtboom)kanker. Ook in de fruitteelt en in openbaar groen wordt dit product voor dezelfde doeleinde gebruikt.

Tijdens het rooien en transporteren van planten ontstaat er takbreuk. Bomen worden meestal gebonden en ook hierbij kan er stambeschadiging ontstaan. In de praktijk worden in de verzendhal bij het opbinden of bundelen van bomen gebroken takken weggesnoeid en de ontstane wond afgesmeerd. De verzendhal of koelcel wordt vaak goed vochtig gehouden om de kwaliteit van de bomen te behouden. Deze omstandigheden zijn ideaal voor veroorzakers van (vruchtboom)kanker. Bij aankomst bij groenvoorziers of fruitteler vindt dezelfde werkzaamheid plaats. Takken die gebroken zijn worden glad afgeknipt en afgesmeerd met Topsin M pasta.

Topsin M heeft nu nog een toelating voor boomkwekerijgewassen. De expiratiedatum voor Topsin M pasta is 28-02-2010. De productie is gestaakt en de voorraad wordt verkocht.

Vanaf voorjaar 2010 zijn er dus geen alternatieven voor het afdekken van snoeiwonden. Hierdoor zullen gewassen sneller worden aangetast door diverse pathogenen. Bij laanbomen zal dit probleem vooral ontstaan bij de gewassen Lijsterbes, Linde, Kastanje, Esdoorn en Malus.

Het is dus van groot belang en noodzakelijk om te zoeken naar goede alternatieven voor Topsin M pasta. In een praktijkproef doet Delphy onderzoek naar producten die een alternatief kunnen zijn voor Topsin M pasta.

Uit een eerste screening door Delphy blijken er enkele mogelijke alternatieven te zijn. Deze screening zal verder uitgewerkt worden. Vervolgens wordt een onderzoek opgezet om de werking van deze alternatieven te toetsen op een aantal laanbomen. Er zal bij de keuze van alternatieve methoden c.q. maatregelen in eerste instantie worden gekeken naar milieuvriendelijke en duurzame oplossingen.

In een praktijkproef toetst Delphy producten die een alternatief kunnen zijn voor Topsin M pasta. De proefresultaten worden in de loop van 2011 verwacht.

Share: