Agro Fossil Free

Het doel van het project is een kader te creëren waarin kritische belanghebbenden samenwerken om het volgende te evalueren en te bevorderen:
* momenteel beschikbare strategieën en technologieën zonder fossiele brandstoffen (FEFTS) in de EU-landbouw op korte termijn af te bouwen, en
* op lange termijn het gebruik van fossiele brandstoffen in elk landbouwproces, van de wieg tot de poort van het landbouwbedrijf, te elimineren, met behoud van de opbrengst en de kwaliteit van het eindproduct. Een dergelijk kader zal bijdragen tot het dichten van de kloof tussen de beschikbare FEFTS, hetzij commercieel, voor zover toepasbaar.
* Onderzoeksresultaten met de dagelijkse EU-landbouwpraktijken door een doeltreffende uitwisseling van nieuwe ideeën en informatie te bevorderen tussen onderzoek, industrie, uitbreiding en de landbouwgemeenschap, zodat bestaand onderzoek en commerciële oplossingen
breed worden gecommuniceerd, terwijl de behoeften van de basis en de innovatieve ideeën van de landbouw en de aanverwante industriele netwerken worden gecommuniceerd.
* De financieringsmogelijkheden voor een fossiel-energie vrije EU-landbouw zullen worden onderzocht en onder de aandacht gebracht.

De specifieke doelstellingen zijn:
-overwegen en evalueren van de huidige status in de EU-landbouw met betrekking tot energieverbruik en de bestaande behoeften en belangen beoordelen voor het toekomstige energieprofiel van landbouwbedrijven
– momenteel beschikbare en direct toepasbare FEFTS identificeren en registreren, variërend van toegepaste onderzoeksresultaten tot marktoplossingen en beschikbare financieringsinstrumenten voor dé-fossiliserende activiteiten onderzoeken
-een online platform creëren met alle beschikbare FEFTS die moeten worden beoordeeld en een Decision Support Toolkit verstrekken voorgestelde interventies op basis van input van gebruikers en koppelingen voor de financiering van die interventies
– samenwerken met alle relatieve belanghebbenden in thematische groepen met behulp van interactieve fysieke en online methodologieën om te produceren op de gemeenschap gebaseerde ideeën voor FEFTS-integratie in landbouwsystemen op regionale en EU-basis
-Beleidsaanbevelingen opstellen en communiceren om de zichtbaarheid te vergroten en de voorgestelde strategieën te promoten en technologieën in echte landbouwactiviteiten in de nabije toekomst.

 

Projectleider en contactpersoon voor Nederland is vanuit Delphy

Lucas Mencke
l.menckatdelphy.nl
0031 (0) 6 297 003 81

Share:
ProjectleiderCentre for Research and Technology-Hellas (CERTH)
OpdrachtgeverEU in het kader van het Horizon 2020-programma H2020-FNR-2020
Looptijdoktober 2020 - oktober 2023
Betrokken teamsTeam Projecten en Innovaties