Agro Fossil Free

Het doel van het project is een kader te creëren waarin kritische belanghebbenden samenwerken om het volgende te evalueren en te bevorderen:

 • momenteel beschikbare strategieën en technologieën die gebruik maken van fossiele brandstoffen (FEFTS) in de EU-landbouw op korte termijn af te bouwen, en
 • op lange termijn het gebruik van fossiele brandstoffen in elk landbouwproces, van de wieg tot de poort van het landbouwbedrijf, te elimineren, met behoud van de opbrengst en de kwaliteit van het eindproduct. Een dergelijk kader zal bijdragen tot het dichten van de kloof tussen de beschikbare FEFTS, hetzij commercieel, voor zover toepasbaar.
 • Onderzoeksresultaten met de dagelijkse EU-landbouwpraktijken door een doeltreffende uitwisseling van nieuwe ideeën en informatie te bevorderen tussen onderzoek, industrie, uitbreiding en de landbouwgemeenschap, zodat bestaand onderzoek en commerciële oplossingen
  breed worden gecommuniceerd, terwijl de behoeften van de basis en de innovatieve ideeën van de landbouw en de aanverwante industriële netwerken worden gecommuniceerd.
 • De financieringsmogelijkheden voor een fossiel-energie vrije EU-landbouw zullen worden onderzocht en onder de aandacht gebracht.

De specifieke doelstellingen zijn:

 • overwegen en evalueren van de huidige status in de EU-landbouw met betrekking tot energieverbruik en de bestaande behoeften en belangen beoordelen voor het toekomstige energieprofiel van landbouwbedrijven
 • momenteel beschikbare en direct toepasbare FEFTS identificeren en registreren, variërend van toegepaste onderzoeksresultaten tot marktoplossingen en beschikbare financieringsinstrumenten voor dé-fossiliserende activiteiten onderzoeken
 • en online platform creëren met alle beschikbare FEFTS die moeten worden beoordeeld en een Decision Support Toolkit verstrekken voorgestelde interventies op basis van input van gebruikers en koppelingen voor de financiering van die interventies
 • samenwerken met alle relatieve belanghebbenden in thematische groepen met behulp van interactieve fysieke en online methodologieën om te produceren op de gemeenschap gebaseerde ideeën voor FEFTS-integratie in landbouwsystemen op regionale en EU-basis
 • beleidsaanbevelingen opstellen en communiceren om de zichtbaarheid te vergroten en de voorgestelde strategieën te promoten en technologieën in echte landbouwactiviteiten in de nabije toekomst.

 

Projectleider en contactpersoon voor Nederland is vanuit Delphy

Cor van Oers
info@delphy.nl
0031 (0) 317 491578

 

Inschrijving Nieuwsbrief en uitnodigingen

  Gelieve uw vakgebied (beroep) op te geven. LandbouwerProjectleiderIndustrie (fabrikant ea)OnderzoekBoerenbond (vereniging-cooperatie)AdviseurBeleidsmakerAlgemeen belanghebbende Ik neem graag deel aan workshop Agro Fossil Free workshop 18 mei 2022workshop 24mei 2022 (verzet van 10 mei 2022 Ik ontvang graag de nieuwsbrief van AgroFossilFree janee Ik ontvang graag informatie-emails over het project janee Ik ontvang graag uitnodigingen voor volgende bijeenkomsten en workshops janee Toestemmingsformulier voor deelnemers aan de AgroFossilFree Regionale Workshop Om te voldoen aan de EU GDPR privacy regelgeving hebben we uw toestemming nodig voordat we u bevestigen op onze e-mail lijst. Door het geven van de toestemming gaat u ermee akkoord dat u deelneemt aan de AgroFossilFree Regionale Workshops en zich houdt aan alle gezondheidsprotocollen over COVID19. De persoonlijke informatie die wij verzamelen kan bestaan uit uw naam, het vakgebied (beroep), uw belangrijkste agrarische interesses en uw emailadres. Wij kunnen uw informatie gebruiken om u een maandelijkse nieuwsbrief te sturen die u heeft aangevraagd, inclusief informatie die een directe link heeft met de activiteiten van ons netwerk, u een uitnodiging sturen voor een van onze on- of offline evenementen indien u deze informatie heeft aangevraagd (contactformulier), specifieke informatie met u delen over het project indien u deze informatie heeft aangevraagd (contactformulier).Wij zullen uw informatie nooit verkopen of verhuren aan derden. Bovendien zullen wij uw informatie niet delen met derden voor marketingdoeleinden. In het kader van ons werk kunnen we wel zorgvuldig persoonlijke informatie delen tussen verschillende partijen binnen het AgroFossilFree netwerk, om de uitwisseling van kennis en ervaring te vergemakkelijken. U heeft de keuze of u al dan niet informatie van ons wenst te ontvangen. U heeft te allen tijde het recht om uw persoonlijke gegevens die door onze organisatie zijn opgeslagen te controleren en te corrigeren.
  Share:
  ProjectleiderCentre for Research and Technology-Hellas (CERTH)
  OpdrachtgeverEU in het kader van het Horizon 2020-programma H2020-FNR-2020
  LooptijdOctober 2020 - October 2023
  Betrokken teamsTeam Projecten en Innovaties