Agricorder Limburg: high tech DNA-test voor vaststelling koprotinfecties in uien

Financiering

Doel van het project is het ontwikkelen en in de praktijk testen van een snelle high-tech DNA-test om latente besmettingen met koprotinfecties in uien vast te stellen. Tijdens de vaak langdurige bewaring van uien kan koprot optreden en leiden tot veel financiële schade voor de teler. Met de test kunnen telers snel zien of een ui besmet is en daarmee vaststellen welke partijen geschikt zijn voor bewaring.

De methodiek is in 2015 ontwikkeld en in 2016 getest op Alternaria spp. in aardappelen. Hiermee is aangetoond dat het principe werkt. De koprottest wordt ontwikkeld en vervolgens in het veld getest bij twee uientelers in Limburg.

Naast het ontwikkelen en testen van de nieuwe detectiemethode levert het project informatie over het ontstaan van koprotbesmettingen en best practices voor beheersing ervan. Deze test is een belangrijk managementinstrument voor uientelers die uien (voor langere tijd) willen bewaren.

Samenvatting en conclusie

Het vaststellen van latente besmettingen met koprot in uien is belangrijk voor uientelers en overige ketenpartijen. Veel uien worden voor langere tijd bewaard, tijdens de bewaring kan koprot optreden en dit kan leiden tot veel financiële schade voor de teler. Doel van het project was de ontwikkeling van een snelle DNA test die besmettingen kan vaststellen aan het einde van het groeiseizoen. Hiermee kunnen telers vaststellen welke partijen geschikt zijn voor bewaring. Het betreft een test die op het boerenerf uitgevoerd kan worden door telers zelf of hun adviseurs. De test geeft de teler snel inzicht in de besmettingssituatie van de verschillende partijen uien op het bedrijf. Dit is vooral interessant voor telers die uien bewaren.

De methodiek is in 2015 ontwikkeld en in 2016 getest op Alternaria spp. in aardappelen. Hiermee is aangetoond dat het principe werkt. De koprot test is ontwikkeld en vervolgens in het veld getest bij twee uientelers. Het project is onlangs afgesloten en de conclusie is dat de ontwikkelde test niet specifiek genoeg is om met zekerheid besmette partijen vast te stellen die later in de bewaring tot problemen zullen leiden. Uit de praktijktest is gebleken dat partijen die als bemest waren aangewezen later niet tot problemen geleid hebben in de bewaring. Hiermee heeft de test helaas geen toegevoegde waarde voor uientelers.

 

Bij de foto: Agricorder, test op locatie

Share:

Projectpartners

ProjectleiderHarm Brinks
OpdrachtgeverProvincie Limburg
LooptijdOctober 2018 - December 2020
Betrokken teamsTeam Akkerbouw en Vollegrondsgroente Zuidoost-Nederland
Externe linkec.europa.eu/agriculture
www.europa-nu.nl
Agricorder Limburg: DNA veldtest bacterieziekten pootaardappelen