Agricorder Friesland: DNA veldtest voor bacterieziekten in pootaardappelen

Financiering

Doel van het project Agricorder is het maken van een DNA test voor het aantonen van (latente) bacteriebesmettingen in pootaardappelen.

Het betreft een test die op het boerenerf uitgevoerd kan worden, aanvullend op PCR toetsing die door NAK en de pootgoedhandelshuizen wordt uitgevoerd. De test geeft de teler snel inzicht in de besmettingssituatie van de verschillende partijen pootgoed op het bedrijf. Dit is vooral interessant voor telers van kwalitatief hoogwaardig pootgoed.

De test is in 2014-2015 ontwikkeld en in 2016 getest voor Alternaria spp. in aardappelen. Hiermee is aangetoond dat het principe werkt. De bacterietest wordt ontwikkeld en vervolgens in het veld getest bij twee pootgoedtelers in Friesland. De test is een belangrijk managementinstrument voor pootgoedtelers in de beheersing van bacterie-infecties.

Eindresultaat

Het project is voortvarend van start gegaan in een startbijeenkomst met alle projectpartners. We hebben gedurende het project regelmatig overleg gehad met de telers over de voortgang en de ‘Agricorder’ gedemonstreerd. Tijdens de haalbaarheidsstudie zijn diverse problemen boven tafel gekomen. Het bleek niet eenvoudig om van alle relevante bacteriën goede DNA sequenties te krijgen, nodig om de test te kunnen ontwikkelen. Ook lijkt de lage bacterieconcentratie van latent besmette planten een probleem voor een betrouwbare uitslag.

We hebben diverse veldtesten uitgevoerd. De resultaten hiervan zijn ook te vinden in de bijlage ‘Monsteruitslagen’. Uiteindelijk is het helaas niet gelukt om een betrouwbare test te ontwikkelen voor de belangrijke bacterieziekten. Daarmee is het uiteindelijke doel van het project helaas niet gerealiseerd. Omdat er hiermee ook geen businesscase voor EximiusLab is heeft het bedrijf moeten besluiten haar activiteiten te staken. Mede ook omdat hetzelfde moest worden geconcludeerd voor de koprottest in uien. Alleen voor de ziekte Alternaria in aardappelen is er een betrouwbare test beschikbaar, maar dit is een veel te smalle basis voor succes.

De uitgevoerde activiteiten zijn uitgebreid beschreven in het ‘Technisch eindrapport’. U kunt dat op deze pagina downloaden.

 

Share:

Projectpartners

ProjectleiderHarm Brinks
OpdrachtgeverProvincie Fryslân
LooptijdAugust 2017 - December 2019
Betrokken teamsTeam Akkerbouw Noordwest-Nederland
Team Projecten en Innovaties
Externe link https://www.europa-nu.nl/id/vhh2lyjq6bxd/europees_landbouwfonds_voor