Agricorder Friesland: DNA veldtest voor bacterieziekten in pootaardappelen

Doel van het project Agricorder is het maken van een DNA test voor het aantonen van (latente) bacteriebesmettingen in pootaardappelen.

Het betreft een test die op het boerenerf uitgevoerd kan worden, aanvullend op PCR toetsing die door NAK en de pootgoedhandelshuizen wordt uitgevoerd. De test geeft de teler snel inzicht in de besmettingssituatie van de verschillende partijen pootgoed op het bedrijf. Dit is vooral interessant voor telers van kwalitatief hoogwaardig pootgoed.

De test is in 2014-2015 ontwikkeld en in 2016 getest voor Alternaria spp. in aardappelen. Hiermee is aangetoond dat het principe werkt. In het bacterieproject wordt een test ontwikkeld voor bacteriële besmettingen in aardappelpootgoed. De test wordt ontwikkeld en vervolgens in het veld getest bij twee pootgoedtelers in Noord-Friesland, mede-aanvragers in dit project. De test is een belangrijk managementinstrument voor pootgoedtelers in de beheersing van het bacterieprobleem in de pootgoedsector.

Share:

Financiering

Projectpartners

ProjectleiderHarm Brinks
OpdrachtgeverProvincie Fryslân
Looptijdaugustus 2017 - december 2019
Betrokken teamsTeam Akkerbouw Noordwest-Nederland
Team Projecten en Innovaties
Externe link https://www.europa-nu.nl/id/vhh2lyjq6bxd/europees_landbouwfonds_voor