Aanpak geïntegreerde bestrijding van aaltjes in Alstroemeria

In Alstroemeria vormen wortellesie-aaltjes (Pratylenchus penetrans en Pratylenchus bolivianus) een groot probleem. Door het wegvallen van gewasbeschermingsmiddelen is bestrijden lastiger geworden.

Delphy heeft i.s.m. de landelijke Alstroemeria-commissie van LTO Groeiservice en gefinancieerd door Productschap Tuinbouw, onderzoek uitgevoerd naar optimalisatie van de aanpak van aaltjes in Alstroemeria. Middel B en Middel C hebben een gelijke effectiviteit als het ‘oude’ standaardmiddel Nemacur 10G. Er is geen gewasschade waargenomen.

Met behulp van de Growwatch is tegelijkertijd nagegaan in hoeverre de kennis, opgedaan in de belichtingsproef, van toepassing is op een gewas wat aangetast wordt door aaltjes en/of gewasbeschermingsmiddelen. De aantasting door aaltjes is niet exact uit de plantmonitoring te destilleren. De vermeende misschien positieve reactie van een bestrijding of gewasstimulering is niet uit de metingen te filteren. Het moment van belichten is duidelijk waar te nemen in de metingen van de sensoren. Ook is met de data voldoende inzicht te verkrijgen hoe het gewas reageert op de klimaatsomstandigheden. Wat heel duidelijk wordt, is dat de berekening van de (geavanceerde) assimilatie of droge stoftoename een goed inzicht geeft in de reactie van de plant op de omstandigheden.

Informatie
Jeroen van der Meij
M 06 – 5133 5380
E j.vandermeij@delphy.nl

Share: