Raad van Advies

De directie van Delphy Groep BV wordt geadviseerd door de Raad van Advies Delphy Groep BV. De leden van de Raad van Advies worden benoemd door de aandeelhouders van de Delphy Groep BV. Voor de Raad van Advies geldt: om de onafhankelijkheid van Delphy Groep BV te waarborgen hebben alle leden zitting op persoonlijke titel.

Per 1 januari 2021 bestaat de Raad van Advies uit:

Peter Feijtel, (Voorzitter RvA), fruitteler; voorheen AcconAVM
Dick Hylkema, directeur van de NAO (Nederlandse Aardappel Organisatie)
Maarten Oostenbrink, zelfstandig adviseur, voorheen o.a . Ludvig Svensson, Hunter Douglas en Aviko