“QMS Strawberries om het advies goed in te vullen” Blog Barry Dorrestijn, Bram Jansen

Advies op afstand en the Autonomous Greenhouse Challenge zijn de katalysatoren voor toepassen QMS Strawberries

Door de maatregelen na de opkomst van COVID-19 is er, grotendeels uit noodzaak, een sterke toename geweest in het geven van advies op afstand. Dit werd op zeer kleine schaal al toegepast voor bedrijven in verre landen, nu was dit ineens dagelijks werk, ook voor de klantenkringen dicht bij huis. Door met advies op afstand aan de slag te gaan, is binnen team aardbeien veel geleerd wat er nog niet kan, maar vooral wat er al wél kan.

Als team beschikken we over QMS Strawberries. Door het de afgelopen weken vaker in te zetten, merkten we dat het om grondig en volledig advies op afstand te geven in de huidige opzet niet voldoende uitgerust is. De informatie die nu in QMS gevonden kan worden, is wel nuttig, maar in deze uitvoering niet voldoende om een teelt volledig op aan te kunnen sturen. Samen met onze klanten hebben we in korte tijd toch een passend antwoord gevonden op de opgelegde restricties in het dagelijks werk. Aan de hand van foto’s, filmpjes en door de teler ingevulde vragenformulieren kon het advieswerk toch doorgezet worden.

Pilots in andere kasteelten zoals tomaten en komkommers en de kennis van het Delphy-team dat deelneemt aan de Autonomous Greenhouse Challenge van WUR zorgen voor een verdere ontwikkeling in QMS programma’s. Voor de aardbeienteelt is autonoom telen momenteel nog een stip op de horizon, die dichterbij komt door de veranderingen in de sector. Nieuwe types sensoren, maar ook automatisering met robots beginnen vanuit verschillende kanalen door te komen binnen de sector. Het snel stijgende areaal bedekte teelten en een afnemende zekerheid op voldoende personeel, doet ons allen nadenken over de toekomst. De komende jaren zijn dit uitdagingen om aan te pakken.

 

Barry Dorrestijn, Delphy Teeltadviseur aardbeien

Bram Jansen, Delphy teeltadviseur aardbeien en kleinfruit