Quantifarm

Financiers

Om te bewijzen dat digitalisering werkt, wil QuantiFarm verschillende digitale hulpmiddelen beoordelen en de effecten ervan vergelijkbaar en van praktisch nut maken voor boeren. In meer dan 20 landen en in 10 (van de 11) biogeografische regio’s in Europa worden daartoe 30 testcases gevolgd. Dit gaat dan om 100 commerciële landbouwbedrijven uit 7 landbouwsectoren voor 20 soorten gewassen en dieren. Als Nederlandse partner is Delphy verantwoordelijk voor vier van deze test cases.

Twee testcases worden uitgevoerd in de Fruitsector: bij een appelteler in Nederland en een appelteler in Polen. Voor deze beide testcases worden meerdere DAT’s (Digital Agricultural Techniques) gevolgd, waaronder: bodemscans, vochtsensoren in combinatie met Delphy’s QMS-water, digitale dronebeelden ten behoeve van wortelsnoei en vruchtdunning en digitale determinatie voor insecten.

De derde testcase wordt uitgevoerd in de akkerbouw. Daar worden deels dezelfde DAT’s gemonitord – vochtsensoren met QMS-water en digitale dronebeelden – en daarnaast worden onder andere ook het nut van weerpalen en het gebruik van een BOS (beslissing ondersteunend systeem) beoordeeld.

De vierde en laatste Delphy testcase betreft de toepassing in de glastuinbouw. Een tomatenteler die werkt met QMS-Tomaat – waarbij de aansturing van de complete teelt grotendeels automatisch wordt aangestuurd – wordt vergeleken met een collega teler die op een traditionele manier werkt.

Lees meer over dit project in het persbericht of op de website van Quantifarm.

Share:
Doorlooptijd 1 July 2022 - 31 December 2025

Project team

Jan Kiers

Projectleider

j.kiers@delphy.nl

Christan van Os

Testcase Fruitteelt

c.vanos@delphy.nl

Dominique Cammaert

Testcase Akkerbouw

d.cammaert@delphy.nl

Marloes Dogterom

Testcase Akkerbouw

m.dogterom@delphy.nl

Max van den Hemel

Testcase glasgroente-tomaat

m.vandenhemel@delphy.nl

Wendy Schalke

communicatie

w.schalke@delphy.nl