IDC Digitaal Telen (2012 – 2015)

Dit project heeft gelopen van 2012 – 2015.

Om voor de glastuinbouwsector een gezonde toekomst te waarborgen zijn er in processen en producten, doorbraakinnovaties nodig op uiteenlopende terreinen. Hiervoor zijn innovatieve projecten noodzakelijk, waarbij door toepassing en implementatie van kennis, een substantiële toename van productiviteit en kwaliteit van producten en productieprocessen bereikt wordt. De hoofdzaak is dat het effect zich niet beperkt tot een kleine groep ondernemers, maar dat de hele sector kan meeprofiteren. De Innovatie- en Demonstratie Centra zijn hierbij katalysator door de fysieke locatie, dicht bij de praktijk, waar ondernemers samen met onderzoek en onderwijs werken aan de toepassing en implementatie van kennis binnen en buiten de sector.

LogoDigitaalTelen

digitaal_telen

Altijd zicht op uw teelt
Het IDC Digitaal Telen gaat telers helpen om afstanden te overbruggen. Teeltlocaties liggen steeds vaker verder uit elkaar en ondernemers en telers zijn niet meer altijd continu op het bedrijf om hun teelt te monitoren. Schaalvergroting en investeerders van buiten de sector maken het nodig de risico’s goed in beeld te brengen. Risicobeheersing is bij grote investeringen van levensbelang.

Met bestaande technieken en sensortechnologieën, in combinatie met waarnemingen en handmatige registraties, wordt onderzocht met welke methodiek bovenstaande doelstellingen gerealiseerd kunnen worden. Het IDC Digitaal Telen draagt bij aan innovaties in de tuinbouw door inzicht te verschaffen in de aanwezige  beschikbare technieken en de benodigde technieken die kunnen bijdragen aan het complementeren van de methodiek van het telen op afstand.

Het IDC Digitaal Telen is ingericht met een praktijkconforme teelt in een praktijk afdeling van het Improvement Centre die wordt gemonitord. Daarnaast is er een Control Room ingericht, gevestigd in het Horti House, waar de teeltdata uit de praktijk afdeling verzameld wordt en op basis van die data wordt de teelt in de praktijk afdeling, op afstand, gemonitord en gestuurd.

Kenniscafé’s en Arenasessies
Kenniscafé’s zijn inloopmiddagen met een rondleiding en kennisdeling rondom een proef die bij het Improvement Centre van Delphy aanwezig is.

Een Arenasessie is een brainstormbijeenkomst waarbij er discussie plaats vindt rondom een thema. Per thema komen relevante toeleveranciers, onderzoekers, adviseurs en/of telers aan het woord. Deze bijeenkomsten en discussies kunnen leiden tot een gezamenlijke probleemstelling, waaruit blijkt dat nader onderzoek gewenst is. Onderstaand een overzicht van de geplande Arenasessies en kenniscafé’s tot juni 2015.

Arenasessies en kenniscafé’s maken deel uit van het project; Innovatie & Demonstratie Centra Duurzame Greenports, dat mede mogelijk gemaakt wordt door het Europese Fonds voor Regionale Ontwikkelingen van de Europese Unie en een bijdrage van de provincie Zuid Holland.

Voor meer informatie over de komende Kenniscafé’s en Arenasessie kunt u contact opnemen met Lisanne Schuddebeurs

Het project IDC Digitaal Telen is nu ook te volgen op Twitter @Digitaal_Telen

Disclaimer_EU

 

Powering_Smart_Industry

Share: