Druppelirrigatie en fertigatie in uien

Financiers

Fertigatie zou een veelbelovende maatregel kunnen zijn om stikstofuitspoeling in uien tegen te gaan. Door nutriënten dicht bij de wortelzone toe te dienen, zijn mogelijk minder meststoffen nodig en spoelt er minder uit. Dat is goed voor de waterkwaliteit. Het Actieplan Bodem & Water gaat deze maatregel daarom verder onderzoeken en
Delphy voert de proeven uit. Adriaan Boudeling had op zijn percelen al een druppelirrigatiesysteem. Naast de stikstofuitspoeling zal Delphy ook de gewasstand beoordelen en uiteindelijk ook de opbrengst bepalen.

Aansturing gebeurt zoveel mogelijk automatisch en digitaal. Daarvoor gebruikt Delphy het door hen ontwikkelde QMS-Water platform. Gebaseerd op onder andere data uit de sensoren, gewasparameters, bodemkarakteristieken en weersvoorspellingen bepaalt QMS Water automatisch de optimale watergift. Zodat deze aansluit bij het perceel. De installatie kan op afstand worden gemonitord en aangestuurd. Met deze opzet laat Delphy zien hoe een toekomstig systeem er uit zou kunnen zien.

 

Nieuws

(10juli2023) De verschillen in de 20 proefveldjes beginnen zich af te tekenen. Op woensdag 19 juli (‘s avonds) en op woensdag 30 augustus (‘s ochtends) houden wij demonstraties.

Share:
Doorlooptijd 1 March 2023 - 31 December 2026

Project team

Jan Kiers

Projectleider

j.kiers@delphy.nl