Biorural: Versnellen van de integratie van circulaire biobased oplossingen in Europese landbouwgebieden

Financiers

Doelstelling
“BioRural heeft als doel een Europees netwerk voor biobased economie in de landbouw te creëren om kleinschalige biobased oplossingen in de landbouw te stimuleren en het aandeel van de biobased economie te vergroten”

Introductie
“Een biobased economie betekent het hergebruik van biologische hulpbronnen, zoals gewassen, bossen, vissen, dieren en micro-organismen om voedsel, materialen en energie te produceren” (EC) en een bloeiende biobased economie is de sleutel tot het creëren van een circulaire Europese economie.

Uitdagingen
Onze economie is gericht op traditionele productiesystemen die gebruik maken van niet-herbruikbare natuurlijke grondstoffen. De landbouw wordt geconfronteerd met acute demografische, klimaatproblemen en soms een slecht verdienmodel. De overdracht van kennis en technologie op het gebied van biobased economie in de landbouw wordt onvoldoende ondersteund.

Specifieke doelstellingen
* De huidige stand van de Europese bio-economie evalueren
* Factoren in kaart brengen die de toepassing van innovatie en de verspreiding van biobased oplossingen beïnvloeden
* Een Europees netwerk voor biobased economie in de landbouw opzetten
* Biobased oplossingen in de landbouw beoordelen en promoten
* Kennisuitwisseling en het vergroten van deskundigheid voor de biobased landbouweconomie vergemakkelijken
* Een online open tool voor belanghebbenden (BioRural Toolkit) ontwikkelen en voortdurend optimaliseren
* Ontwikkel routekaarten voor bedrijven, die helpen bij de ontwikkeling van biobased landbouw, van idee tot grootschalige uitvoering

Pijlers
Pijler 1: Kennis
Analyse van kennishiaten
Workshops voor kennisuitwisseling
BioRurale Toolkit
Pijler 2: Netwerk
4 regionale platformen voor biobased economie in de landbouw
Circulaire succesverhalen
Synergie met eerdere en lopende innovatieve biobased economie projecten
Opbouw van deskundigheid en regionale workshops,
Uitdagingen voor de bio-economie
Pijler 3: Bedrijfsmodellen
Businessmodellen voor ieder thema
Blijvende duurzaamheid na projecten

Share:
Doorlooptijd 1 September 2022 - 31 August 2025

Project team

Harm Brinks

Projectleider

h.brinks@delphy.nl

Cor van Oers

uitvoerend projectleider

c.vanoers@delphy.nl

Wendy Schalke

Communicatie

w.schalke@delphy.nl

Participanten

Biorural website

informatie over het project, doelstellingen en werkwijze. Engelstalig

https://biorural.eu/