Benutting verbeterpotentie bodem en teelt met smart farming

Financiers

Projectdoel

Potentie van bodem en bedrijf herkennen en optimaliseren. Verbetering teelt, bodem en mineralen-, gewasbeschermingsmiddelen en watergebruik op bedrijfsniveau met benutting van sensor- en teeltdata met inzet smart farming technieken. Op basis van bedrijfseigen meetwaarden, vergelijkingswaarden en specifieke verbeteradviezen gericht op de ondernemer, om voor hem de potentie en aanpak van verbetering zichtbaar maken en leren toe te passen met gebruik van apparatuur en technieken voor precisielandbouw en smart farming.

Hiermee opbrengst en efficiëntie inzet grondstoffen, management en kwaliteit bewerkingen verbeteren, bodemkwaliteit optimaliseren en risico’s milieubelasting minimaliseren.

Deelnemers maken zich met training, individuele coaching en onderlinge ervaringsdeling de aanpak eigen en worden ondersteund bij het toepassen en met meetdata en opbrengstmetingen zichtbaar maken van resultaten. Alle telers in de regio kunnen praktisch kennis nemen van de aanpak en ervaringen van de technieken op zaalbijeenkomsten en demovelden en demonstraties.

 

Projectresultaten

Bijeenkomsten telers zelf toepassen smart farming

Er zijn meer dan 10 bijeenkomsten geweest van telers die met een vorm van smart farming aan de slag waren, met name in combinatie met demovelden. De voortgang en opvallende zaken van demovelden zijn regelmatig besproken met de kerndeelnemers. Voor een bredere verspreiding van de ervaringen is ook aansluiting gezocht in bijeenkomsten met een ander project in Flevoland Bodem en Kringlopen, waarbij met deze studiegroepen ook de demovelden precisiebemesting mais en zijn bezocht en toegelicht.

Demovelden toepassingen

In totaal zijn er binnen het project 22 demovelden aangelegd, gemonitord en data gecreëerd over opbrengsteffecten smart farming. Demovelden hebben een belangrijke rol gespeeld in het project. Daar een belangrijk knelpunt was gesignaleerd dat telers weinig interesse hadden omdat ze het voordeel/meerwaarde niet zien van smart farming toepassingen is in 2019-2020 demovelden met toepassing vaste rijpaden op grasland opgezet om de voordelen te kunnen waarnemen en te kunnen kwantificeren in opbrengstsverbetering e.d. Hiermee inspelen op de praktijkvraag of mart farming een antwoord kan geven op het probleem van overmatige rijschade bij de grasoogst en bemesting.

Demonstratiedagen

Er zijn meer dan 5 demonstratiedagen georganiseerd, waarop telerS kennis konden nemen van toepassingen van smart farming, met name gericht op precisie bemesting en spuittechniek. Zowel praktijkdemonstraties met technieken als wel de demovelden voor bekijken en bespreken resultaten.

 

Meer informatie

Facebook

 

Share:
Doorlooptijd 1 July 2019 - 31 December 2022

Project team

Herman Krebbers

Projectleider Delphy

h.krebbers@delphy.nl

Kees Westerdijk

Projectleider Aeres

k.westerdijk@aeres.nl

Partners