Beatles: gedragsverandering naar klimaatslimme landbouw en slimme landbouwtechnologieën versnellen

Financiers

BEATLES is een door de EU gefinancierd project waarin 17 bedrijven en organisaties uit 12 Europese landen samenwerken met de belangrijkste stakeholders in een zogenaamd Multi-stakeholder platform. Deze internationale samenwerking moet  bijdragen aan oplossingen voor de huidige knelpunten. Vanuit Nederland zijn Delphy en Wageningen Research vertegenwoordigd.

Het project is in het najaar van 2022 van start gegaan en zal in totaal 4 jaar duren. In deze 4 jaar worden 5 verschillende waarde ketens besproken en onderzocht. Voor Nederland geldt dat wij de duurzame keten van uien en (tafel) aardappelen verder zullen uitdiepen waarbij gestreefd wordt naar bodemverbetering en een betere inzetbaarheid van de waterbeschikbaarheid. De verwachte uitdagingen in deze liggen met name in de waardering van gemaakte kosten en inzet door de verschillende schakels in de keten. We gaan werken aan de volgende aspecten van deze voedselketens:

  1. Overzicht van de ketens: Systemische identificatie van ‘lock-ins’ voor verduurzaming, in de teelt, de keten en het beleid. Inmiddels zijn er enquêtes gehouden onder agrariërs en consumenten en is een literatuurstudie uitgevoerd.
  2. Opzet en uitvoering gedragsexperimenten: Het uitvoeren van experimenten om de impact van geselecteerde gedragsinterventies op de adoptie van duurzame, klimaatvriendelijke praktijken te onderzoeken.
  3. De beoordeling van de duurzaamheid van gedragsinterventies en klimaat-slimme landbouwpraktijken die in de experimenten worden gebruikt met betrekking tot de ecologische, economische en sociale impact.
  4. Overgang van bedrijfsmodellen en marktvoorwaarden: Ontwikkelen van reële bedrijfsmodellen die aansluiten bij de behoeften van de marktsegmenten die zijn geïdentificeerd.
  5. Beleid: Opstellen van beleidsaanbevelingen en -instrumenten.

Het verloop van deze en het project Beatles is te volgen op de verschillende social media kanalen, op youtube https://www.youtube.com/@beatles_EU en de website https://beatles-project.eu/  waar ook inschrijven op de nieuwsbrief mogelijk is.

Share:
Doorlooptijd 1 July 2022 - 31 July 2026

Project team

Harm Brinks

Projectleider

h.brinks@delphy.nl

Stefanie Bos

uitvoerend projectleider

s.bos@delphy.nl

Wendy Schalke

communicatie

w.schalke@delphy.nl

Participanten

project Beatles website

Informatie over het project Beatles, doelstellingen en werkwijze. Engelstalig

https://beatles-project.eu/