Autonome robots voor mechanische onkruidbestrijding (ARMO)

Financiers

Samenvatting

In dit project is in de jaren 2022 en 2023 gekeken hoe de praktijkervaring van de autonome landbouwrobot Naïo Orio in de vollegrondsslateelt in Noordoost-Brabant geoptimaliseerd kan worden. Deze nieuwe techniek kan in de toekomst bijdragen aan het oplossen van arbeidsproblematiek op boerenbedrijven, het verminderen van het gebruik van herbiciden en het verminderen van risico op bodemverdichting door het veelvuldig berijden en bewerken van het land door zware machines.

Toepassing

De Naïo Orio is een autonome gereedschapsdrager voor groenten en industriële gewassen. Een volledig elektrische robot om werkzaamheden autonoom uit te voeren dus. De De machine is ontworpen voor rijgewassen en groentebedden, akkerbouwgewassen, grote telers en loonwerkers, biedt deze robot de mogelijkheid om opties toe te voegen voor meer autonomie en precisie.

Naïo Orio is bij uitstek geschikt om in te zetten bij het zaaien van en onkruidbestrijding in geplante groentegewassen zoals bladgewassen naast uien, bieten en mais. Het onkruidvrij houden van de slapercelen deed Orio in 2022 en 2023. De Orio werkt nauwkeurig op de percelen dankzij het geleidingssysteem op basis van het RTK GPS-signaal. Deze robot biedt de mogelijkheid om opties toe te voegen voor meer autonomie en precisie. De machine kan cameragestuurd schoffelen tot op een centimeter van de planten.

Technische kenmerken

De machine werkt elektrisch met elektrische motoren. De machine is ruim 4 meter lang en 2 meter hoog. De machine weegt rond de 1750 kg. Dit is vrij weinig, vergeleken met andere tractoren, waardoor er minder insporring is. De machine heeft een werksnelheid van 5,5 km per uur.

De Orio heeft op de hoeken vier afzonderlijk sturende wielen en heeft binnen het frame ruimte om machines op te hangen aan een traditionele driepuntshefinrichting. Dankzij de vierwielbesturing en aandrijving keert de machine vloeiend en snel op de kopakkers. De autonome aansturing en de mogelijkheid om een machine in de traditionele hefinrichting te hangen maakt toepassing van mechanische onkruidverwijdering door een robot mogelijk. In de jaren 2022 en 2023 is op het praktijkbedrijf in de slateelt geschoffeld met de Garford schoffel. Deze werkt met een sikkelvormige schoffel die via een draaiende beweging tussen het gewas de onkruiden kan verwijderen.

  • Volledige autonome en elektrische werktuigdrager
  • Accuduur tot 12 uur, afhankelijk van 4, 6 of 8 accu’s
  • Cameragestuurde schoffelbak met sideshift voor zowel tussen als in de rij(inrow)
  • Variabele spoorbreedte van 1,50 – 2,25 m en werktuigbreedte van max. 3 meter
  • Afzonderlijk aangedreven wielen door een 3 KW, 48 V elektromotor.
  • Extra 3-punt hefinrichting achteraan
  • Inter-row—HAK parallellogram T&H camera gestuurd sideshift frame T&H elektrisch inRow werktuig
  • 600 kg hefvermogen
  • Optie tot 2e hefinrichting achteraan robot, 200 kg hefvermogen
  • Alle vier de wielen gestuurd en aangedreven

Conclusie

De uitkomsten van dit project hebben een positief effect op het milieu en omgeving in de regio Noordoost-Brabant. De combinatie van bestaande schoffeltechniek die in de rij onkruid kan verwijderen en een autonome machine biedt mogelijkheden een reductie in het gebruik van herbicide en een schone teelt te realiseren. Dit kan er zelfs toe leiden dat geen middelen nodig zijn, maar dit is mede ook afhankelijk van de omstandigheden in het seizoen. Bovendien neemt het risico op bodemverdichting af doordat minder zwaar materieel ingezet hoeft te worden. En tenslotte is deze combinatie van positieve invloed op de arbeidsproblematiek op boerenbedrijven: de machine draait zijn rondjes en kan dusdanig ingesteld worden dat de machine ‘baas’ is over zijn eigen perceel.

Share:
Doorlooptijd 1 March 2022 - 30 November 2023

Project team

Wim van Tilburg

projectleider

w.vantilburg@delphy.nl

Wendy Schalke

communicatiemedewerker

Participanten

Abemec

AgroProeftuin de Peel

Partners