ADaM & PreciLa

Financiers

Agri-DataManagement en PrecisieLandbouw in Vlaanderen en Nederland

De mogelijkheden van data verzamelen en verwerken met algoritmes zijn enorm, maar worden vooralsnog onvoldoende benut door de implementatie van precisielandbouw.  ADaM&PreciLa wil door verbeterd Agri-DataManagement (ADaM), technische innovaties en praktijkdemonstraties, PrecisieLandbouw (PreciLa) in Vlaanderen en Nederland tot bij de teler te brengen. De focus ligt op fruitteelt en akkerbouw.

Data over de teelten tijdens de groei en oogst zullen verzameld worden met bestaande en nieuwe technieken om tot interpreteerbare informatie te komen. Op basis van die data zullen verschillende variabele teeltmaatregelen (variabele bemesting/groeibeheersing, irrigatie, spuiten en zaaien/planten) getest en gedemonstreerd worden m.b.v. taakkaarten.

Om precisielandbouw toe te kunnen passen is het ook nodig alle data inzichtelijk te krijgen in één geconnecteerd platform, waaruit de data gevisualiseerd en gedeeld kunnen worden tussen verschillende actoren (data verzamelaar, teler, adviseur, …). Dat willen we bereiken door de platformen van de projectpartners verder uit te bouwen en op een gestandaardiseerde manier data te laten uitwisselen met diverse data-aanbieders en -afnemers. Bestaande onduidelijkheden over de technische aspecten van precisielandbouw zoals het vereiste niveau van precisie zullen weggewerkt worden. Tenslotte moeten de telers een duidelijk inzicht krijgen in de bijhorende investerings- en werkingskosten t.o.v. de potentiële meeropbrengst en de waarde van de gegenereerde data (i.e. een economische evaluatie) om precisielandbouw naar de praktijk te kunnen brengen.

Share:
Doorlooptijd 1 April 2023 - 31 March 2026

Project team

Sarah Kemp

onderzoek fruitteelt

s.kemp@delphy.nl

Christian van Os

adviseur fruitteelt

c.vanos@delphy.nl

René Bal

projectleider fruitteelt

r.bal@delphy.nl

Cor van Oers

projectleider akkerbouw

c.vanoers@delphy.nl

Stephanie Langeweg

projectmedewerker akkerbouw

s.langeweg@delphy.nl

Dominique Cammaert

onderzoek akkerbouw

d.cammaert@delphy.nl

Hans Moggré

adviseur akkerbouw

h.moggre@delphy.nl

Klaas van Egmond

Teelt Engineer akkerbouw en open teelten

k.vanegmond@delphy.nl

Participanten