“Problemen in de praktijk van precisielandbouw.” Blog Jaap Grezel

De laatste jaren heeft de ontwikkeling van de techniek niet stil gestaan. Waaronder ook de precisielandbouw, waarin al flinke stappen worden gemaakt. Na het begin met het rechtrijden (RTK-GPS), houden veel bedrijven zich momenteel bezig met andere data. Het gaat hierbij om satelliet-, drone- en vliegtuigbeelden, bodemscans, hoogtekaarten etc. Wat me vooral opvalt is dat de jongere garde hierop inspeelt. Met de kennis van deze gegevens worden bijvoorbeeld taakkaarten gemaakt die in de praktijk gebruikt kunnen worden. Kaarten die gemaakt worden zijn strooikaarten voor o.a. kunstmest, compost of kalk, granulaatkaarten en kaarten om bijvoorbeeld variabel te poten/zaaien. Momenteel wordt er dus al heel veel gedaan op basis van precisielandbouw.

Ongewoonte

Alleen zijn er problemen waar telers mee blijven kampen. Bijvoorbeeld het data bestand wat te groot is en niet in de monitor van de trekker past, het niet kunnen maken van de juiste taakkaart of werken met de verkeerde data. Daarnaast missen telers nog vaak het juiste advies bij voorbeeld taakkaarten en alles gebeurt nu meestal nog op gevoel. Door al deze vragen en wat we zien in de praktijk zijn we begonnen met het project “PIPA” in samenwerking met Loonstra en van der Weide. “PIPA” staat voor precisielandbouw in de praktijk voor akkerbouwers en loonbedrijven in Groningen, Friesland en Drenthe. In dit project worden workshops, demonstratiedagen en individuele begeleiding gegeven.

Verwachtingen

In de maand juli heb ik samen met Eddie Loonstra de eerste basisworkshops gegeven waarbij het gaat om de praktische problemen waar de telers tegenaan lopen en hoe kunnen we dit oplossen. Eerst wordt de basis van precisielandbouw uitgelegd, want je moet bij het begin beginnen zeggen ze altijd. De algemene geo toepassingen betreffen het nut en voordeel van zaken als perceelsgrenzen, spuitpaden, AB lijnen, overlap %, e.d.  Precisielandbouwtoepassingen gaan over toepassen van plantafstanden, grondverbetering, bemesten en spuiten. En welke informatiebron gebruik je daarbij. Daarnaast kregen de telers opdrachten die uitgevoerd moesten worden. In dit onderdeel was het de bedoeling dat de groep ging bespreken hoe je een perceel moet indelen en waar je tegenaan loopt. En als je variabel wilt bemesten, hoe doe je dat dan en waar baseer je je beslissingen op, en wat zijn daarvan de zekerheden en onzekerheden? Het is erg leuk om te zien hoe mensen hiermee bezig zijn en hoe de gedachten van elke persoon over precisielandbouw anders is. Binnen de workshop zijn vele vragen voor de telers beantwoord en ze zijn hier een stuk mee verder geholpen. In het vervolgtraject hopen we hiervoor bedrijven te interesseren zodat we het ook in de praktijk kunnen toepassen.

Precisie in beeld

Zelf vind ik dit ook zeer interessant omdat ik me veel toeleg op techniek. Het staat niet stil in de agrarische wereld op basis van de techniek en daarin wil ik zelf ook bijblijven. Misschien wordt het adviseren daardoor straks ook wel anders en adviseren we meer op afstand. Doordat er bijvoorbeeld beeldmateriaal gemaakt wordt die wij opgestuurd krijgen en hier onze adviezen op baseren met bijvoorbeeld taakkaarten. Er gaat nog veel veranderen voor ons, maar dit maakt de uitdaging des te groter.

Jaap Grezel, adviseur akkerbouw Noord-Oost Delphy