Zespół Rosja

Firma Delphy jest liderem na polu badań i wdrażania wiedzy praktycznej w sektorze rolniczym. Dzięki silnemu zakorzenieniu w holenderską strukturę wiedzy firma Delphy wspiera swoich klientów na całym świecie, zapewniając optymalizację produkcji, szkolenia, projekty „pod klucz” oraz zwiększenie wydajności. Zespół Delphy Rosja świadczy usługi w każdej fazie projektów „pod klucz” – od początkowego pomysłu, po ostateczną realizację. Poniżej przedstawiamy 6 etapów naszej strategii realizacji projektów „pod klucz”.

1.    Analiza wykonalności i projekt funkcjonalny

Pierwszy etap dotyczy uzyskania jasnego obrazu tego: w jaki ma wyglądać szklarnia (projekt funkcjonalny), jakie inwestycje są konieczne, jaki dochód jest możliwy do uzyskania oraz jakie będą koszty (operacyjne). Daje to odpowiedni obraz wykonalności projektu, zwrotu z inwestycji oraz przepływu środków pieniężnych w okresie realizacji projektu.

2.    Finansowanie

Na podstawie analizy wykonalności Delphy wyznacza cel, do którego dołącza „akceptowany przez banki plan biznesowy” pozwalający na zyskanie środków na realizację inwestycji. Eksperci z firmy Delphy wyjaśniają, jak finansowany projekt będzie działał w praktyce i przekonują przedstawicieli banku o wiarygodności nowych planów projektowych. Firma Delphy posiada również doświadczenie w zakresie uzyskiwania gwarancji, które są również często wymagane w przypadku konkretnych pożyczek.

W niektórych krajach firma Delphy ma również możliwości uzyskania lokalnych grantów na realizację projektów.

3.    Wyszukiwanie partnerów

Firma Delphy łączy międzynarodowe możliwości projektowe z rozsianą po całym świecie siecią partnerów, którzy mogą być zaangażowani w realizację tych projektów. Partnerami są często dostawcy z sektora ogrodnictwa szklarniowego, dostawcy surowych materiałów, systemów nawadniania, sterowników mikroklimatu lub środków ochrony roślin.

4.    Procedura przetargowa

Stworzenie jasnej procedury przetargowej i ocena propozycji zapewnia zrozumiały i przejrzysty proces selekcji. Firma Delphy tworzy dokumentację przetargową, zapewnia wsparcie podczas procedury przetargowej oraz, jeśli jest to konieczne, bierze udział w dyskusjach, podczas których następuje wymiana argumentów w celu uzyskania odpowiedniej decyzji dla inwestycji. Jako niezależny partner posiadający zasoby wiedzy możemy określić szacowaną wartość rozwiązań technicznych i finansowych, optymalizując w ten sposób dokonywane wybory, np. dotyczące oświetlenia, zadaszenia szklarni lub ogrzewania.

5.    Konstrukcja

Firma Delphy może zapewnić Państwu wsparcie podczas konstrukcji projektu w postaci monitorowania procesu budowy. Umożliwia to natychmiastowe wykrywanie i rozwiązywanie potencjalnych zagrożeń w przyszłości. Możemy więc zapewnić, że wszystkie wymogi projektu, które określono w analizie wykonalności, zostaną faktycznie zrealizowane.

6.    Uprawa

Głównym celem działalności firmy Delphy jest optymalizacja upraw. Firma Delphy zapewnia to na cztery sposoby:

  1. Delegowanie doświadczonych plantatorów (często ważne w przypadku nowych projektów konstrukcyjnych)
  2. Szkolenie lokalnej kadry kierowniczej
  3. Wizyty konsultacyjne doświadczonych ekspertów
  4. Wsparcie online Dział Pomocy zapewnia zdalne wsparcie i co tydzień kontaktuje się z lokalnym plantatorem.

Informacje:

Tomasz Krasowski
tel. kom.: +48 604 559 844
E-mail: T.Krasowski@delphy.nl

Share: