Zespół Projekty i innowacje

Z ramienia przedstawicieli przemysłu rolnego i organizacji (częściowo) rządowych zespół firmy Delphy zajmujący się projektami i innowacjami realizuje wiele poważnych i międzysektorowych projektów.

W przypadku wielu projektów przekłada się innowacje pochodzące z badań na praktyczne zastosowanie w przedsiębiorstwach. Za wdrażanie tych innowacji odpowiadają konsultanci i naukowcy z firmy Delphy. Naszą siłą jest współpraca, korzystanie z wzajemnej sieci kontaktów i fachowa wiedza.

W przypadku wielu projektów komunikacja odgrywa kluczową rolę, dlatego Zespół Delphy – Projekty i innowacje poza rozwojem i wdrażaniem różnych koncepcji, koncentruje się również na skutecznej i ukierunkowanej komunikacji. Wspólnie z Państwem szukamy odpowiednich partnerów i możliwości dodatkowego finansowania.

Informacje:

Tomasz Krasowski
tel. kom.: +48 604 559 844
E-mail: T.Krasowski@delphy.nl

Share: