Zespół Grzyby

Kursy i szkolenia dotyczące grzybów

Zespół Delphy zajmujący się grzybami, jako następca „The Dutch Mushroom School”, prowadzi kursy dla początkujących i zaawansowanych w dziedzinie kompostowania i uprawy grzybów. Przykładem zajęć mogą być znane na całym świecie międzynarodowe krótkie kursy poświęcone kompostowaniu i uprawie. Oprócz tego organizowanych jest coraz więcej szkoleń poświęconym konkretnym aspektom uprawy grzybów, jak np. międzynarodowe Dni tematyczne.

Firmom i udziałowcom powiązanym z tym sektorem Zespół Delphy – Grzyby oferuje kursy i sesje wprowadzające. Wszystkie międzynarodowe kursy w Holandii mogą być również realizowane za granicą. Te ostatnie mają tę zaletę, że poszczególne możliwości są dostosowywane do lokalnych warunków.

Konsultacje

Zespół Delphy – Grzyby doradza firmom w sektorze uprawy grzybów w zakresie problemów dotyczących kompostowania, uprawy i energii w celu optymalizacji produkcji i jakości. Również w przypadku budowy zakładu oraz jego rozbudowy lub remontu możemy podpowiedzieć najlepsze rozwiązania. Przykłady tego rodzaju wsparcia obejmują sporządzanie wymogów dotyczących konstrukcji, systemu klimatyzacji, rozprowadzania powietrza oraz ewaluacji wyceny.

Odpowiednia konserwacja, organizacja i świadomość pracowników zajmujących się zbiorami jest niezwykle ważna dla odpowiedniego zwalczania chorób i szkodników. Wdrożenie odpowiednich procedur kontroli higieny może pomóc Państwu w opisaniu swoich silnych i słabych stron związanych z zapobieganiem chorobom i szkodnikom.

Nowa wiedza

Zespół Delphy – Grzyby inicjuje i bierze udział w projektach związanych z energią i uprawami w celu uzyskiwania nowej wiedzy. Znane są już „sprawne energetycznie moduły klimatyczne”, które powstały właśnie we współpracy z tym zespołem Delphy. Możliwości uprawy z zastosowaniem chłodzenia/ogrzewania podłoży uprawowych są obecnie badane w praktyce. W ramach projektu „Grzyby neutralne klimatycznie” Zespół Delphy – Grzyby odgrywa ważną rolę, jeśli chodzi o wszystkie aspekty projektowe i energetyczne, włącznie z realizacją instalacji spalania odpadów kompostowych pozostających po uprawie grzybów.

Informowanie przedstawicieli tego sektora przemysłu o potencjale czystej i wolnej od środków ochronnych uprawy doprowadziła już do znacznego obniżenia stosowania środków ochrony roślin.

Informacje:

Tomasz Krasowski
tel. kom.: +48 604 559 844
E-mail: T.Krasowski@delphy.nl

Share: