Zespół Afryka

Niezależna pozycja firmy Delphy zapewnia dostęp do bezstronnej i aktualnej wiedzy na temat upraw i zarządzania. W naszych ośrodkach badawczych pracujemy nad rozwojem kluczowej wiedzy na temat upraw i ich ochrony, nawożenia, technik upraw, mechanizacji, automatyzacji, aplikacji teleinformatycznych oraz zdalnego monitorowania upraw. Wdrażamy tę wiedzę za pośrednictwem szkoleń, konsultacji (prowadzonych indywidualnie z rolnikami i plantatorami) oraz poprzez rozwój sektora, dzięki czemu powstaje swego rodzaju „koło zamachowe”, które pozwala nieustannie tworzyć nowe rozwiązania, stosować je w praktyce, poznawać nowe potrzeby wymagające rozwoju wiedzy, przygotowywać nowe badania oraz wdrażać zdobytą w ten sposób wiedzę.

Zakres usług Zespołu Delphy Afryka:

  1. Firma Delphy udziela porad plantatorom, rolnikom i hodowcom oraz wdraża nowe koncepcje upraw.
  2. Silną stroną firmy Delphy są projekty polegające na zwiększaniu wydajności działania: Szkolenie trenerów, praktyczny coaching (zarówno dla trenerów, jak i rolników), łączenie ze sobą edukacji i badań.
  3. Firma Delphy zapewnia szkolenia i edukację (dostosowane do indywidualnych potrzeb), umożliwia uzyskanie certyfikatu BTEC – uznanego na całym świecie standardu dotyczącego edukacji ogrodniczej.
  4. Firma Delphy planuje i realizuje projekty „pod klucz” (szklarnie i uprawy zewnętrzne).
  5. Firma Delphy współpracuje z lokalnymi uniwersytetami, rządowymi wydziałami ds. ogrodnictwa, instytutami szkoleniowymi oraz organizacjami badawczymi.

Firma Delphy aktywnie wspiera plantatorów, instytucje rządowe oraz inwestorów w sześciu etapach.

Informacje:

Tomasz Krasowski
tel. kom.: +48 604 559 844
E-mail: T.Krasowski@delphy.nl

 

Share: