PLAID

PLAID is a Horizon2020 project. Central topic in this project is the role of demonstration in knowledge transfer in agriculture

Some more detail

The PLAID project (Peer-to-peer Learning: Accessing Innovation through Demonstration) has been designed to increase the innovativeness and sustainability of European agriculture by enabling a wider range of farmers and farm employees to access high quality peer-to-peer learning opportunities on commercial farms. Demonstration activities have been key knowledge exchange mechanisms in agriculture for over 100 years. Recent research has demonstrated consistently that “other farmers” are farmers’ most frequently reported source of information, and that innovation and up-take of new farming technologies or practices result from iterative engagement in non-linear knowledge networks or systems.

Demonstration activities are intended to increase this peer-to-peer learning but very little is known about their current numbers, approaches, effectiveness, or inclusivity. Demonstration activities may also have desirable secondary functions, contributing to network building and innovation inception, thus leading to longer term sustainability and economic development in rural areas.

In PLAID we will inventory and assess a wide range of demonstration activities, identifying and promoting the best practices and innovative approaches in use on commercial demonstration farms in the EU 28, Switzerland and Norway. We will increase access to demonstration activities by creating a searchable georeferenced inventory and linked map, developing ‘virtual’ (on-line) demonstration approaches with commercial farmers, and highlighting best practices that ensure the inclusion of a wide range of farm types, farmers and farm employees, ages and both genders. We will assess the utility of current demonstrations by identifying the range of topics and approaches undertaken; analysing effectiveness of associated learning mechanisms; comparing impact of different governance models on learning processes and accessibility; identifying innovative new approaches to demonstration; and deriving indicators of best practice for different aims of demonstration activities.

More information about PLAID click here

Results of the project

 • European map of demonstration locations. https://farmdemo.eu/hub/
 • List with you tube videos and report of how to produce video’s https://www.plaid-h2020.eu/sites/www.plaid-h2020.eu/files/Deliverable_4_2_PLAID_22Dec2018_final_LEAF.pdf In the report you find the links to all the videos. For example https://www.youtube.com/watch?v=3zfr6TDfGkg&feature=youtu.be
 • Per country we studied 1 or 2 demonstration activities in depth. In Poland we had a close look at the national potato days in Bonin, August 2018. Lessons learnt available.
 • Inventory and assessment of demonstration activities conducted in 28 EU countries. We looked at several aspects of demonstrations. A summary of the inventory in eastern Europe:
  • The H2020 PLAID project, in collaboration with AgriDemo-F2F has produced an inventory of on-farm demonstration across Europe. As part of this process we identified the trends in on-farm demonstration in the EU 28, Norway, Switzerland and Serbia. This document summarises the findings from the Eastern European ‘supra-region’: Estonia, Latvia, Lithuania, Poland, Czech Republic, Hungary, Romania, Slovakia and Croatia. Findings in this report are based on a ‘supra-regional’ workshop held in Krakow, Poland, March 2018, and country reports.
  • Key findings for Eastern Europe:
   • Topics and purposes. The main topics of demonstrations in all of the countries are related to improve production. This is stronger in demonstration that are led by farmers. Topics related to improve production can also be related to public goals, for example conservation agriculture, fertiliser management or sustainable crop protection.
   • History of demonstrations. In most of the Eastern European countries demonstrations go back into the nineteenth century or early in de 20th century. Most of the demonstrations in this period were initiated by research stations. The countries present in the Eastern transnational workshop were all under Soviet reign since the second world war up to 1990. This period of collectivation of agriculture had great influence on the demonstration activities. Since 1990 the emergence of big commercial farms and market entrance of big supplying companies for seeds, machinery, fertilisers and pesticides had significant influence on the demonstration landscape.
   • Main providers. Main providers of demonstration largely differs from country to country. Farmers play an important role is all countries but seldom are leader/organizer of the events. Advisory services play an important role in the organization of demonstrations. In countries without a strong advisory system this role is taken by research institutes. Big agricultural companies in some countries do organize demonstrations on their farms, often in cooperation with input suppliers.
   • Farmer led vs organization led. In all countries farmers play an important role in organizing demonstrations. Notable are differences between countries with and without a well organised advisory service. In countries with strong advisory services, they play an important role in organizing demonstrations. Often in good cooperation with farmers. Research institutes play a role in all countries, a more important one in countries without a strong advisory system.
   • Funders. Public funding, self-funding and research are dominant sources of funding. But we see striking differences between countries in funders of demonstration. For example in Croatia, Hungary and Poland more than 50% of demonstrations is self-funded, whereas in Latvia more than 50% is funded with public or research money. Advisory services often play an important role in the organisation of demonstration, but not in funding demonstrations.
   • Regional variation. There is regional variation in most of the countries, variation is mainly related to the dominant sectors in the regions (depending on climate, soil fertility, mountainous areas or flat areas) and the scale of agriculture.
   • Gender. In the Eastern European countries women play an important role in demonstrations. The gender balance is related to the topics of demonstration, demonstration of machinery and equipment is of bigger interest for men, as vegetable and fruit production attracts more women. In some countries and topics women are more present than man (crop protection in Croatia, fruit & vegetable production in Estonia and Lithuania
   • Age and position. The average age of farmers in the Eastern European countries is above 50. This has consequences for the age of demonstration visitors. In many countries the vast majority of visitors is > 40 years of age. Exception is Romania, where more than 50% is under 40 years of age.

Project Plaid

Demonstracje w gospodarstwach rolnych w Europie

Autorzy: Lee-Ann Sutherland, Sharon Flanigan (James Hutton Institute)

Harm Brinks, Delphy (Delphy, Holandia/Polska)

Ekaterina Kleshcheva, Cristina Micheloni (Vinidea, Włochy)

 

Projekt Plaid jest projektem finansowanym przez Unię Europejską w ramach programu „Horyzont 2020”. Projekt ma na celu zachęcenie rolników i pracowników gospodarstw rolnych do wprowadzenia innowacji w rolnictwie prowadząc do większej równowagi europejskiego rolnictwa poprzez dostęp do wysokiej jakości działań demonstracyjnych w gospodarstwach komercyjnych. W każdym kraju została przeprowadzona dogłębna analiza 1 lub 2 działań demonstracyjnych. W Polsce mieliśmy możliwość przeprowadzić taką analizę w zeszłym roku w Boninie na targach „Krajowe Dni Ziemniaka w Boninie”.

Rolnicy cenią pokazy demonstracyjne jako sposobność do dzielenia się doświadczeniami oraz nawiązywania i wzmacniania relacji społecznych. Występowanie demonstracji w gospodarstwach

bezpośrednio zależy od dostępności finansowanych ze środków publicznych usług doradztwa rolniczego. Istnieje możliwość podniesienia jakości demonstracji w gospodarstwach poprzez promowanie najlepszych praktyk i ustanowienie wytycznych dla oceny sukcesu. Nowe technologie cyfrowe i media społecznościowe mogą pomóc w powiadamianiu o zdarzeniach demonstracyjnych i rozpowszechnianiu kluczowych produktów, dodatkowo ułatwiając kontakt i stałą wymianę doświadczeń po wydarzeniach.

Projekt PLAID H2020, we współpracy z AgriDemo-F2F (pod wspólną nazwą ‘FarmDemo’), przygotował raport z demonstracji w gospodarstwach rolnych przeprowadzonych w całej Europie. Członkowie konsorcjum i podwykonawcy zidentyfikowali tendencje w demonstracjach na farmach w UE 28, Norwegii, Serbii i Szwajcarii. W niniejszym dokumencie podsumowano wyniki z całej Europy, koncentrując się w szczególności na różnicach pomiędzy trzema ‘ponadregionami’:

 • Europa Północna: Belgia, Dania, Finlandia, Francja, Niemcy, Irlandia, Holandia, Norwegia, Szwecja, Szwajcaria i Wielka Brytania
 • Europa Wschodnia: Chorwacja, Czechy, Estonia, Węgry, Łotwa, Litwa, Polska, Rumunia, Serbia, Słowacja
 • Europa Południowa: Austria, Bułgaria, Cypr, Grecja, Włochy, Malta, Portugalia, Słowenia, Hiszpania

Aby zobaczyć spis lub wpisać nowe gospodarstwa demonstracyjne w bazie danych, przejdź do: https://farmdemo.eu/hub/

Więcej informacji na temat Plaid mogą Państwo znaleźć na stronie https://www.plaid-h2020.eu/

Informacje dotyczące demonstracji w gospodarstwach rolnych w Europie mogą Państwo znaleźć na stronie https://www.plaid-h2020.eu/sites/www.plaid-h2020.eu/files/PLAID%20Inventory%204%20page%20summary%2022%20August_Polishversion.pdf

 

The videos made by the participants can be found on YouTube.

Share:

Finansiści

Partner projektu

Project managerHarm Brinks
ClientUnia Europejska
Durationjanuari 2019 - juni 2019
Related teamsZespół Polska
Zespół Projekty i innowacje
External linkshttps://www.plaid-h2020.eu/
https://www.plaid-h2020.eu/sites/www.plaid-h2020.eu/files/PLAID%20Inventory%204%20page%20summary%2022%20August_Polishversion.pdf