Organogram

Delphy heeft ruim 250 medewerkers in dienst. Zij werken vanuit huis of vanuit één van de kantoren verspreid over heel Nederland en wereldwijd. Delphy heeft per sector specialistische  teams en onderzoekslocaties.

 • Kennisontwikkeling

 • Team Delphy Improvement Centre (Glastuinbouw)
 • Team Delphy ISFC (Zachtfruit)
 • Team Onderzoek Boomkwekerij en Vaste Plantenteelt
 • Team Onderzoek Akkerbouw
 • Team Onderzoek Fruitteelt
 • Team Vertical Farming
 • Team Projecten en Innovaties
 • Team Onderzoek Gewasbescherming (Aegisto)
 • Kennisimplementatie

 • Team Akkerbouw Noordoost-Nederland
 • Team Akkerbouw Noordwest-Nederland
 • Team Akkerbouw en Vollegrondsgroente Zuidwest-Nederland
 • Team Akkerbouw en Vollegrondsgroente Zuidoost-Nederland
 • Team Zachtfruit
 • Team Fruitteelt
 • Team Boomteelt en Vaste Plantenteelt
 • Team Bloembollen en Bolbloemen
 • Team Sierteelt
 • Team Glasgroenten
 • Team Biologische Landbouw
 • Team Afrika
 • Team Noord- en West-Afrika
 • Team Azië
 • Team Gewastaxaties
 • Team Delphy Digital
 • Team Kazachstan
 • Buitenlandse vestigingen

 • Delphy Polen
 • Delphy Groot-Brittannië
 • Delphy België
 • Horti Advice Scandinavia
 • Delphy Kenia
 • Delphy Zuid-Afrika
 • Delphy Rwanda
 • Delphy Oeganda
 • Delphy Ghana
 • Delphy Kazachstan
 • Delphy Japan

Raad van Advies

De directie van Delphy Groep BV wordt geadviseerd door de Raad van Advies Delphy Groep BV. De leden van de Raad van Advies worden benoemd door de aandeelhouders van de Delphy Groep BV. Voor de Raad van Advies geldt: om de onafhankelijkheid van Delphy Groep BV te waarborgen hebben alle leden zitting op persoonlijke titel.

Per 1 januari 2021 bestaat de Raad van Advies uit:

 • Peter Feijtel, (Voorzitter RvA), fruitteler; voorheen AcconAVM
 • Dick Hylkema. Directeur van de NAO (Nederlandse Aardappel Organisatie)
 • Maarten Oostenbrink, Zelfstandig adviseur, voorheen o.a . Ludvig Svensson, Hunter Douglas en Aviko