Organogram

Delphy heeft ruim 250 medewerkers in dienst. Zij werken vanuit huis of vanuit één van de kantoren verspreid over heel Nederland en wereldwijd. Delphy heeft per sector specialistische  teams en onderzoekslocaties.

 • Kennisontwikkeling

 • Team Delphy Improvement Centre (Glastuinbouw)
 • Team Delphy ISFC (Zachtfruit)
 • Team Delphy Onderzoek Boomkwekerij en Vaste Plantenteelt
 • Team Delphy Onderzoek Akkerbouw
 • Team Delphy Onderzoek Hardfruit (Proeftuin Randwijk)
 • Team Delphy Vertical Farming
 • Team Delphy Projecten en Innovaties
 • Team Delphy Onderzoek Gewasbescherming (Aegisto)
 • Team Delphy Onderzoek Bloembollen en Bolbloemen
 • Kennisimplementatie

 • Team Delphy Akkerbouw Noordoost-Nederland
 • Team Delphy Akkerbouw Noordwest-Nederland
 • Team Delphy Akkerbouw en Vollegrondsgroente Zuidwest-Nederland
 • Team Delphy Akkerbouw en Vollegrondsgroente Zuidoost-Nederland
 • Team Delphy Zachtfruit
 • Team Delphy Fruitteelt
 • Team Delphy Boomteelt en Vaste Plantenteelt
 • Team Delphy Bloembollen en Bolbloemen
 • Team Delphy Sierteelt
 • Team Delphy Glasgroenten
 • Team Delphy Midden- en Zuid-Afrika
 • Team Delphy Noord- en West-Afrika
 • Team Delphy Kazachstan
 • Team Delphy Gewastaxaties
 • Team Delphy Digital
 • Buitenlandse vestigingen

 • Delphy Polen
 • Delphy Groot-Brittannië
 • Delphy België
 • Horti Advice Scandinavia
 • Delphy Kenia
 • Delphy Zuid-Afrika
 • Delphy Rwanda
 • Delphy Oeganda
 • Delphy Kazachstan
 • Delphy Japan
 • Delphy Egypte

Raad van Advies

De directie van Delphy Groep BV wordt geadviseerd door de Raad van Advies Delphy Groep BV. De leden van de Raad van Advies worden benoemd door de aandeelhouders van de Delphy Groep BV. Voor de Raad van Advies geldt: om de onafhankelijkheid van Delphy Groep BV te waarborgen hebben alle leden zitting op persoonlijke titel.

Per 1 januari 2021 bestaat de Raad van Advies uit:

 • Peter Feijtel, (Voorzitter RvA), fruitteler; voorheen AcconAVM
 • Dick Hylkema. Directeur van de NAO (Nederlandse Aardappel Organisatie)
 • Maarten Oostenbrink, Zelfstandig adviseur, voorheen o.a . Ludvig Svensson, Hunter Douglas en Aviko