Optimaliseer uw teelt met QMS® Boomteelt

QMS® Boomteelt geeft antwoord op uw teeltvragen
Wanneer komt Buxusbladvlo voor en op welk moment kunt u het beste spuiten? Als u lavendel terugsnoeit wanneer kunt u de plant dan afleveren met bloem? Wanneer is het nodig om in de vollegrond te beregenen? Het weer heeft veel invloed op de groei van uw gewas en de ontwikkeling van ziekten en plagen. Met QMS® is het mogelijk diverse teeltvragen specifiek voor uw bedrijf te beantwoorden.

Door literatuur te combineren met onderzoeks- en praktijkgegevens heeft Delphy waarschuwingsmodellen ontwikkeld voor een groot aantal ziekten en plagen. Met QMS® Boomteelt kunnen boomkwekers aantastingen op het juiste moment bestrijden. En misschien nog belangrijker: QMS® biedt boomkwekers mogelijkheden om samen met hun adviseur groeimodellen voor hun eigen teelt te ontwikkelen met behulp van een eigen weerstation.

Waarschuwingsmodellen in de praktijk
Eén van de waarschuwingsmodellen die Delphy heeft ontwikkeld is het model van buxusbladvlo. Dit model is uitgebreid getest in de praktijk. QMS® Boomteelt voorspelt op basis van klimaatmetingen in het gewas wanneer buxusbladvlo actief wordt. Op deze manier kan tijdig worden ingegrepen.

Een ander waarschuwingsmodel dat veel gebruikt wordt is echte meeldauw. Op basis van lokale metingen en een weersvoorspelling kunnen kwekers op het juiste moment een bespuiting uitvoeren om meeldauw zoveel mogelijk te beperken. Er is altijd een gerealiseerde infectiedruk te raadplegen, maar ook een voorspelling van de komende dagen. Hierdoor kan optimaal worden gereageerd door de kweker.

Optimale spuitmoment
Door rekening te houden met de weersomstandigheden kan de effectiviteit van een bespuiting worden verbeterd. De weersomstandigheden vóór, tijdens en na een bespuiting hebben grote invloed op het uiteindelijke effect van die bespuiting. Dit heeft enerzijds te maken met de werking van het middel en anderzijds met de invloed van het weer op ziekte, plaag of plant. QMS geeft per middel aan op welk moment u het beste kunt spuiten.

Bodem en beregening
Met QMS® is het mogelijk om door middel van bodemsensoren het vochtgehalte in de bodem te meten. Door het combineren van gegevens is het daardoor mogelijk om een beregeningsvoorspelling voor uw gewas te maken. De bodem sensoren meten tevens de bodemtemperatuur.

Delphy en QMS® Boomteelt
Delphy heeft ruime ervaring met de ontwikkeling van groeimodellen. Zo maken op dit moment al diverse chrysantentelers, rozentelers en aardbeientelers gebruik van het systeem om te voorspellen wanneer hun oogst start en eindigt en om kwaliteit te koppelen aan maximale productie. Met succes. Naar aanleiding van de goede ervaringen in deze sectoren is QMS® ook ontwikkeld voor andere sectoren zoals o.a. glastuinbouw, akkerbouw, kleinfruit en boomteelt.

Wilt u meer weten over QMS® Boomteelt of een afspraak maken voor een vrijblijvend adviesbezoek, neem dan contact op met:

René van Tol, +31 (0)6 20 39 82 56 of r.vantol@delphy.nl
François van Abeelen, +31 (0)6 20 13 12 01 of f.vanabeelen@delphy.nl