Ontwikkeling businessplannen voor investeerders

De internationale dienstverlening van Delphy richt zich op het ondersteunen van telers en investeerders wereldwijd en het opzetten van nieuwe projecten. Vaak gaat het om (glas)tuinbouwprojecten in gebieden waar kennis vereist is voor het telen in moderne kassen.

schema turn key

Van idee tot realisatie
Delphy voert turn key projecten uit: het begeleiden van nieuwbouwprojecten van de eerste schets tot de uiteindelijke realisatie. Dat verloopt via een haalbaarheidsstudie, als leidraad voor een gedegen uitvoering en de basis voor het verkrijgen van financiering. We ondersteunen bij het vinden van partners en uitvoerders door een tenderprocedure op te starten. Daarna volgen de bouwbegeleiding en de volledige technische assistentie bij het telen. Dit kan de training zijn van lokaal management, het adviseren (al dan niet op afstand) en het detacheren van een of meer telers of farm managers.

Essentieel voor een goed project is een goede match tussen partijen. Delphy krijgt veel aanvragen voor samenwerking met partners. Na een zorgvuldige screening van de wensen zoeken we naar een match in ons wereldwijde netwerk. Waar nodig faciliteert Delphy het kennismakingsproces.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met info@delphy.nl