Onderzoek gebruik van meerdere energieschermen

Ik ben Floris Coenders en heb afgelopen half jaar stage gelopen bij Delphy voor mijn studie Tuinbouw & Akkerbouw aan de HAS. Mijn onderzoek richtte zich op het gebruik van meerdere energieschermen in de glasgroenteteelt en de belangrijkste bevindingen staan gepresenteerd in een whitepaper. Met trots kan ik mededelen dat ik vanaf februari 2023, naast mijn studie, parttime werkzaam ben bij het Adviesteam Glasgroenten van Delphy.
Heeft u interesse in de belangrijkste bevindingen? Download dan de Whitepaper Energieschermen in de glasgroenten.

Floris Coenders, M f.coenders@delphy.nl