15 november 2017

Zuiveringsplicht regelen voor 1 januari 2018

Kijk tijdig samen met uw adviseur welke actie nodig is vanwege de zuiveringsplicht voor kassen. Deze wetgeving wordt 1 januari 2018 van kracht. Veel kwekers hebben inmiddels bericht gehad van hun waterschap.

Afvalwater uit kassen moet voordat het wordt geloosd worden gezuiverd van gewasbeschermingsmiddelen. Dit kan met een individuele zuiveringsinstallatie, collectieve zuivering of mobiele zuivering die het water voor minimaal 95% zuivert. Als u kunt aantonen dat u niet loost (nul-lozing), dan hoeft u niet te investeren in dure zuivering. Het aantonen van een nul-lozing is de verantwoordelijkheid van de ondernemer en moet voor 1 januari 2018 gebeuren. Adviseurs van Delphy kunnen u helpen de waterstromen en situatie qua wetgeving voor uw bedrijf in kaart te brengen.

Verschillende waterschappen hebben telers inmiddels geïnformeerd hoe zij omgaan met de nieuwe wetgeving. Kijk op de website van uw waterschap voor specifieke informatie.

De adviseurs van Delphy kunnen u helpen om een praktische vertaalslag te maken met het aantonen van nul-lozing glastuinbouw.

Share:

Berichten overnemen mag uitsluitend met bronvermelding ‘Delphy’.