16 december 2016

Zaaitijdstippenproef Snijmaïs Delphy

Onderzoek naar effect van zaaitijdstip op ontwikkeling snijmaïs

Delphy heeft in 2016 een zaaitijdstippenproef uitgevoerd om te onderzoeken of het mogelijk is om snijmaïs vroeger te zaaien. In de praktijk wordt snijmaïs gezaaid vanaf globaal 20 april, met een uitloop naar de 2e helft van mei. Vanuit de kweekbedrijven wordt benadrukt dat vroeg zaaien zeker voor middenvroege en middenlate rassen een belangrijk aandachtspunt is. Bij (te) late zaai, kan het voorkomen dat de mais niet afrijpt. Daarmee wordt de rentabiliteit van de maisteelt negatief beïnvloed. Niet afgerijpte mais bevat minder zetmeel. Dat betekent dat een koe van deze mais minder melk produceert dan van mais met een goed zetmeelgehalte.

Proefopzet
De proef is in Nijkerk aangelegd met de volgende snijmaisrassen:
Kweker Rasnaam rijpheidsgroep
Limagrain Ambition zeer vroeg
euroCORN Firefox vroeg
KWS Agro Polis middenvroeg
Pioneer PR39F58 midden vroeg
Pioneer P8642 midden laat
Er is gezaaid op 3 momenten: 11 april, 25 april en 12 mei.

Door de slechte weersomstandigheden, heeft tot begin mei geduurd voordat de mais gezaaid op 11 april boven stond. De mais gezaaid op 25 april kwam al sneller op en de mais gezaaid op 12 mei stond met 1 week boven de grond.

Uit de resultaten van deze proef komt duidelijk naar voren dat een maisgewas wat vroeg gezaaid wordt, ook meer dagen heeft tot 50 % vrouwelijke bloei. Het gemiddelde over de 5 rassen bij de 3 zaaitijdstippen is als volgt:
• Zaaitijdstip 11 april 101 dagen
• Zaaitijdstip 25 april: 91 dagen
• Zaaitijdstip 12 mei: 84 dagen

Het drogestof gehalte in de plant en in de kolf is bij vroege zaai nogal wat hoger. Het ras PR39F58 reageert als enige anders: het droge stof percentage in de kolf is bij de 3 zaaitijdstippen globaal gelijk. Hetdrogestof gehalte in de plant neemt wel af bij late zaai. Dit ras rijpt in de kolf dus sneller af dan in de plant.Dit klopt met de waarnemingen uit het rassenonderzoek van dit ras.

Door dassenschade in met name de vroege rassen Ambition en Firefox was het niet zinvol om opbrengstbepalingen te doen in deze proef.

Grafieken zaaitijdstippenproef Delphy 2016 (2)

Voor vragen kunt u contact opnemen met Gert Veldhorst, 0651369955; g.veldhorst@delphy.nl

Share:

Berichten overnemen mag uitsluitend met bronvermelding ‘Delphy’.