10 april 2018

Wortelsnoei anno 2018

Met variabele wortelsnoei naar een egaler gewas met hogere opbrengst.

De partijen: Fruitteeltbedrijf Rijk, Bert Rijk (Dronewerkers) en Delphy werken in 2018 gezamenlijk aan de toepassing van digitale beelden in combinatie met het optimaliseren van de wortelsnoei. Door het (digitaal) in beeld brengen van de biomassa per boom en de hoogte van de bomen wordt informatie gecreëerd waarmee de wortelsnoei op maat (per boom) kan worden gerealiseerd.

Op het fruitteeltbedrijf Rijk in Dronten, zijn de eerste praktijk proeven aangelegd aan de hand van drone-beelden.
In 2016 is fruitteeltbedrijf Rijk gestart met het invliegen van een perceel peren. Hierbij is gericht gekeken naar het uiteindelijke doel, variabel wortelsnoeien.

De door Dronewerkers geleverde digitale beelden uit 2017 zijn door Delphy op waarheid in de praktijk handmatig “nagemeten”. Hieruit is gebleken dat er een duidelijke correlatie waarneembaar is. Deze gegevens waren zo hoopvol dat de partners hebben besloten deze mogelijkheid verder uit te werken. Met deze digitale gegevens wordt de ongelijkheid in de rij in beeld gebracht en gewerkt aan het op maat uitvoeren van wortelsnijden om een zo gelijk mogelijk gewas te verkrijgen. Hierdoor wordt de intensieve teelt nog meer verbeterd en ook getracht een hogere opbrengst mee te genereren.

In 2018 wordt er door betrokken partners verder gewerkt aan een verdiepingsslag bij het toepassen van deze nieuwe techniek.
Dit jaar worden door Delphy en betrokken partners de eerste testen met een aangepaste wortelsnijder met GPS uitgevoerd. Deze nieuwe mogelijkheden zullen worden gecombineerd met diverse metingen op fruitteelt bedrijven door heel Nederland om meer inzicht te krijgen in de effecten van het “variëren” van het snijden van de wortels. Grondsoort, evt. aanwezige storende lagen en grondwater standen zijn hierbij ook van invloed. Deze ontwikkeling past in het verder toepassen van digitalisering in de Fruitteelt door Delphy en betrokken partners.

Wanneer er telers interesse hebben hier mee aan de slag te gaan, neem dan contact op met René Bal (Delphy). +316-53375087

Voor vragen kunt u contact opnemen met Rene Bal, +31 6 53 37 50 87; r.bal@delphy.nl

Share:

Berichten overnemen mag uitsluitend met bronvermelding ‘Delphy’.