20 januari 2020

Watergeven in de fruitteelt op basis van data start nu!

Delphy ontwikkelt zelfsturend irrigatiemodel in de fruitteelt

 

Datagedreven fruitteelt

De strategie van Delphy team fruitteelt is al enkele jaren gericht op het inzetten van precisielandbouwtechnieken in de fruitteelt. Door boom en bodem gericht in kaart te brengen worden praktijktoepassingen mogelijk die normaalgesproken uitsluitend gebaseerd zijn op telersinzicht. Datagedreven fruitteelt start met innovatieve telers en pioniers op het gebied van data-ontwikkeling. Of dit met camera’s of sensoren gebeurt is afhankelijk van het doel. Het belangrijkste is het om de beoogde praktische toepassing om te zetten naar automatisering.

De watermodule

Delphy team fruitteelt heeft zich afgelopen jaren gericht op de bodem en boom. In het innovatieproject Metis is gekeken naar bruikbare bodemvochtsensoren en de vertaalslag naar de praktijk. Intensief gebruikte landbouwgrond vraagt om steeds meer optimalisatie bij het gebruik van water. De watermodule van QMS fruitteelt van Delphy biedt hier dé oplossing voor.

Inzicht in de waterbehoefte

De watermodule biedt inzicht in de waterbehoefte van bedrijven. Sensoren meten en verzamelen data voor een boom, rij, perceel en de hele boomgaard. De watermodule van fruitteelt geeft in één overzicht weer welke delen van het bedrijf water nodig hebben en is toepasbaar op verschillende grondsoorten en met verschillende fruitsoorten. Door de verkregen data over bodem, gewas en klimaat slim te combineren beschikt de teler over kennis van de waterbehoefte. Hieraan kan zelfsturing van de watergift worden gekoppeld.

Teeltoptimalisatie

Gebruik van data gaat bijdragen in meerjarige invloeden in de teelt van appels en peren. De teelt wordt met behulp van data geoptimaliseerd.

Informatie

Voor vragen of meer informatie over de digitale diensten van Delphy team fruitteelt kunt u contact opnemen met fruitteeltadviseur, René Bal, 06 53 37 50 87, of kom Delphy/Dronewerkers bezoeken op de fruitteeltbeurs in Houten, standnummer 115

Share:

Berichten overnemen mag uitsluitend met bronvermelding ‘Delphy’.