17 april 2018

Vooraankondiging: International Delphy Soft Fruit Event 26 en 27 juni 2018

Team Delphy Houtig Kleinfruit organiseert op 26 en 27 juni 2018 een tweedaags internationaal kleinfruitevent om op een praktische en bedrijfsgerichte manier kennis, informatie, innovaties en onderlinge contacten op te doen. De dagen staan in het teken van demo’s, diverse bedrijfsbezoeken en een informatiemarkt. Alle kleinfruitteelten komen ruimschoots aan bod: dus de teelten van blauwe en rode bes, braam en framboos. Verder is er veel gelegenheid om te netwerken.

Aansluitend vindt op 28 juni 2018 Dé Perendag van Delphy plaats.

Noteer deze data alvast in uw agenda!

Informatie

Wilt u een demonstratie verzorgen of deel nemen aan de informatiemarkt, neem dan contact op met Team Delphy Houtig Kleinfruit:
Sr. Adviseur Houtig Kleinfruit Willem van Eldik, Tel: 06-53374538, w.vaneldik@delphy.nl
Sr. Onderzoeker Houtig Kleinfruit Gondy Heijerman, Tel: 06-82922805, g.heijerman@delphy.nl

Share:

Berichten overnemen mag uitsluitend met bronvermelding ‘Delphy’.