15 oktober 2019

Verzilting: ook in Egypte een thema. Bekijk het filmpje.

Verzilting wordt meer en meer een probleem voor de landbouw wereldwijd. Ook Egypte heeft last van verzilting van de landbouwgronden, onder andere door verminderde aanvoer van Nijlwater.

Om dit aan te pakken, heeft Delphy, in samenwerking met Nectaerra en Salt Farm Texel, vier weken training gegeven aan studenten en docenten van de Kafrelsheikh University over zilte landbouw. De training is gesponsord door Nuffic.

In het filmpje is meer informatie te vinden over het verloop en de invulling van de training. Delphy zal in Egypte de komende tijd meerdere activiteiten op het gebied van zilte landbouw opzetten, om kennisontwikkeling en toepassing hiervan te optimaliseren.

Share:

Berichten overnemen mag uitsluitend met bronvermelding ‘Delphy’.