8 september 2016

Verschillen rassen suikerbiet op ziektegevoeligheid goed zichtbaar.

Evenals vorig jaar heeft Delphy een proefveld aangelegd om de verschillen in ziektegevoeligheid van suikerbietenrassen te onderzoeken. Begin september zijn er al duidelijke verschillen te zien in de aantasting van bladziekten tussen de rassen. Er wordt gekeken hoe de mate van aantasting van de verschillende bladziekten is in een bespoten en een onbespoten gewas. Het proefveld in 2016 ligt in Zeijen op het Delphy Vernieuwingsbedrijf “Op de Es”.

Doel van de proef is om gerichter bladziekten te kunnen bestrijden in suikerbieten door de gevoeligheid van een ras voor een bladziekte aan te kunnen geven.
Delphy heeft afgelopen jaren de ervaring opgedaan de er verschillen zijn tussen rassen suikerbieten en hun gevoeligheid voor de bladziekten Cercospora, Ramularia, Stemphylium, roest en meeldauw. Ook in 2016 is deze proef uitgevoerd en zijn er rasverschillen gevonden.

In ons omringende landen is de gevoeligheid van een ras voor een ziekte wel onderzocht en gecommuniceerd naar de praktijk. Hierdoor is er bij een ras bekend hoe gevoelig het is voor een ziekte en kan de bestrijdingsstrategie en de rassenkeuze hierop aangepast worden. In suikerbieten zijn verschillende gewasbeschermingsmiddelen toegelaten tegen bladziekten. Door de gevoeligheid van het ras mee te nemen kan het meest gunstige gewasbeschermingsmiddel gekozen worden. Hierdoor kan de aantasting in het gewas klein gehouden worden en kan mogelijk een bespuiting minder worden uitgevoerd.

Op bijgevoegde foto van het bietenproefveld, genomen met een drone, zijn heel duidelijk verschillen te zien.

Voor vragen kunt u contact opnemen met Johan Wander: 06 51 37 64 89 of Harm de Boer: 06 51 40 94 50

Share:

Berichten overnemen mag uitsluitend met bronvermelding ‘Delphy’.