6 maart 2018

22 maart: Veldworkshop ‘Voorjaarsploegen op kleigrond’

Datum: 22 maart (bij slecht weer wordt deze verplaatst!!)

Adres: PPO Lelystad, Prof. Broekemahoeve, Elandweg 84, Lelystad
Tijd: 13.30 uur – 16.30 uur

Veldworkshop

Delphy organiseert in samenwerking met Joost Rijk van PPO Broekemahoeve in Lelystad op korte termijn een interessante veldworkshop. Tijdens deze workshop zullen we kijken naar de mogelijkheden van ondiep voorjaarsploegen op Flevolandse kleigrond. Hierbij zullen drie ekoploegen worden gedemonstreerd in het veld. Aansluitend zullen daarbij een aantal zaaibedcombinaties worden gedemonstreerd met nadruk op aandachtspunten in rollenkeuze.

Systeem van voorjaarsploegen

Het systeem van ploegen van kleigrond in het voorjaar levert een aantal interessante mogelijkheden op om de bodemkwaliteit en klimaatweerbaarheid te vergroten. Een aantal voordelen: langere benutting van de groenbemesters, stimulering bodemleven, minder uitspoeling en slemp, structuuropbouw d.m.v. bedekking en beworteling van de bodem.

Tijdens de workshop zal uitleg en discussie zijn over het totale systeem en de aandachtspunten bij toepassen van ploegen in het voorjaar.

Programma

13.00 – 13.30 Inloop en start
13.30 – 14.15 Inleiding mogelijkheden systeem voorjaarsploegen op kleigrond door Christoffel den Herder, Delphy

Aansluitend: Veldworkshop met ekoploegen en zaaibedbereiding

  • Ovlac, (vernieuwde!) Rumpstad, Kramer ekoploeg (Primeur!)
  • Zaaibedbereiding met diverse combinaties met nadruk op rollenkeuze aan de zaaibedbereider in het voorjaar.

Mede-ondersteuners en samenwerkingspartners

Deze veldworkshop is mede ondersteund door de Provincie Flevoland vanuit het Actieplan Bodem en Water (ABW) en tevens vanuit het ABW-project Zicht op Bodemstructuur (ZOB). Delphy, PPO Broekemahoeve en Provincie Flevoland hebben in deze veldworkshop een brede samenwerking om interessante bodemontwikkelingen bij zoveel mogelijk telers te brengen.

Informatie

Voor vragen kunt u contact opnemen met Christoffel den Herder
M 06 12 15 51 31
E c.denherder@delphy.nl

 

Share:

Berichten overnemen mag uitsluitend met bronvermelding ‘Delphy’.