1 augustus 2018

Velddag Peen op 10 oktober 2018

De jaarlijkse open middag B-peen, georganiseerd door Delphy en de peenacademie, wordt dit jaar gehouden op woensdag 10 oktober 2018 bij de gebroeders Vedelaar te Nagele. De nadruk zal dit jaar liggen op innovatieve plantenvoeding en het effect van middelen toegepast bij het zaaien tegen bodemgebonden ziekten. Een viertal thema’s staan centraal deze middag:

 • Biologisch telen van peen
 • Toekomstige mogelijkheden tot het besparen in o.a. handwieduren
 • Wortelvlieg, niet/wel en hoe te bestrijden
 • Innovatieve plantenvoeding.

Het telen van kwaliteitspeen is topsport. Vooral levering uit bewaring geeft problemen met de kwaliteit. Delphy en de peenacademie onderzoeken samen met telers of er manieren zijn om de kwaliteit van de peen te verhogen. Dit jaar liggen er onder andere onderzoek op het gebied van:

• Meerwaarde gebruik Micro-elementen.
• Plantstimulatoren.
• Verbetering vrijkomen voedingsstoffen uit organische stof.
• Effect Trianum op bodemgebonden ziekten.
• Effect nieuwe zaaizaadbehandeling op bodemgebonden ziekten.
• Nieuwe rassen.

Delphy wil met haar partners actuele ontwikkelingen laten zien op het gebied van bemesting, teelt, ziektebestrijding en mechanisatie door middel van interessante proeven en demonstraties. Naast onderzoeksobjecten in het veld is er ook ruimte voor verschillende bedrijven als standhouder op het bedrijvenplatform. In het middagprogramma kunnen de bezoekers beide bezoeken. Via geleide rondgangen gaan bezoekers de diverse objecten langs vanaf 13.30 uur. Aanwezige objecten op het proefveld zijn: meerwaarde gebruik Micro-elementen, plantstimulatoren, verbetering vrijkomen voedingsstoffen uit organische stof, effect Trianum op bodemgebonden ziekten, effect nieuwe zaaizaadbehandeling op bodemgebonden ziekten en een rassenproef met enkele nieuwe rassen.

U kunt als bedrijf besluiten om deel te nemen

 • aan de rondleiding met uw product of machine en deze in 10 minuten toelichten
 • of besluiten om als standhouder in de tent aanwezig te zijn waarbij u aan de rondgeleide groepen in een pitch uw product of dienst kort en krachtig uiteenzet.
 • Om 17.00 uur nodigen we alle bezoekers en deelnemende bedrijven uit voor het stamppotbuffet wat mede namens u aangeboden kan worden.
 • Om uw aanwezigheid op de landelijke Peendag kenbaar te maken bij mogelijke bezoekers, kunt u besluiten om in het vakblad ‘vd Grond’ te adverteren of een banner op de websites akkernet en/of vollegrondsgroentenet.com te laten draaien.

Wilt u meer weten over deelname of heeft u innovatieve ideeën neem dan contact op hoe we invulling aan uw wensen kunnen geven. Stel uw vraag per email aan w.schalke@delphy.nl of neem contact op met Johan Wander, 06-51376489; j.wander@delphy.nl

Via onderstaande kunt u uw bedrijf inschrijven als standhouder of met adverteren in de uitgave Peen van het vakblad ‘vd Grond’

  Factuurgegevens: Bedrijf (Verplicht)

  Contactpersoon (verplicht)

  Adres (verplicht)

  Postcode (verplicht)

  Plaats (verplicht)

  Telefoon (verplicht)

  E-mail (verplicht)

  Website (verplicht)

  Contactpersoon op de dag zelf (verplicht)

  Mobiele Telefoon van contactpersoon op de dag zelf (verplicht)

  "Ik wil als bedrijf graag op de volgende wijze aanwezig zijn op de Landelijke Peendag"

  Selecteer uw demonstratietype. N.B. ivm beschikbare ruimte beperkt plaatsen beschikbaar:

  Heeft u elektriciteit nodig in uw stand? (beperkt beschikbaar) ja, graag maak ik gebruik van een 220V elektriciteitaansluiting

  Communicatie mogelijkheden (deadline medio september) Adverteren in beursuitgave van vakblad 'v/d Grond', wij nemen contact met u op.

  Wij plaatsen een banner gedurende 4 weken voorgaand aan de Peendag op de websites akkernet.net en/of Vollegrondsgroentenet.com, kosten € 350,- (excl. BTW). Vakblad vd Grond neemt contact met u op.

  Wij verbinden onze naam graag als hoofdsponsor en krijgen speciale vermelding (mogelijkheden in overleg ivm deadline 20 september voor uitnodiging en magazine) en andere reclame-uitingen. U kunt contact met ons opnemen over sponsorschap

  Wij willen graag op een andere manier bijdragen, de organisatie kan contact met mij opnemen Neem contact met ons op hoe wij kunnen bijdragen aan de Landelijke Peendag

  Heeft u nog vragen of opmerkingen:

  Indien u het IBAN-nummer invult, zullen wij automatisch incasseren. U voorkomt hiermee € 11,50 administratiekosten.

  Ik maak geen gebruik van een éénmalige machtiging, € 11,50 (excl. BTW) administratiekosten krijg ik in rekening gebracht.

  Ondergetekende machtigt Delphy éénmalig het verschuldigde bedrag (excl. BTW) van zijn / haar IBAN bank/giro-rekeningnummer af te schrijven. NL

  Share:

  Berichten overnemen mag uitsluitend met bronvermelding ‘Delphy’.