19 september 2019

Veelbesproken resultaten kenmerken demodag driftreducerende spuittechnieken

“Ieder systeem valt iets goeds over te zeggen en van te vinden”

Praktijk en Actualiteit

Op 19 september organiseerde Delphy in samenwerking met Fedecom en in opdracht van de BO Akkerbouw de landelijke demodag Driftreducerende spuittechnieken om telers die voor de beslissing staan van investeren in nieuwe spuittechniek een richting aan te kunnen geven en te voorzien van de laatste informatie. Na een toelichting op DRT en DRD en teeltvrije zonevoorschriften door Herman Krebbers, Delphy specialist spuittechniek, zijn elf verschillende spuitmachines in het veld gedemonstreerd en toegelicht door Luc Remijn, Delphy akkerbouw ZW. De afgelopen dagen waren met alle machines meerdere tests gedaan met vloeistofgevoelig papier en fluorescerende vloeistof.

Toen de resultaten van deze tests werden gepresenteerd door Koen Peters, Delphy akkerbouw ZO, vielen de zeker 300 geïnteresseerden massaal stil om de uitkomsten te horen toegelicht over indringing, bedekking en vloeistofverdeling. Duidelijk werd dat het vergelijken van de systemen op basis van de getallen niet kan zonder de toepassing en situatie in ogenschouw te nemen.

In de winter zal Delphy in meerdere bijeenkomsten de resultaten verder toelichten en bespreken aan de hand van veel voorkomende praktijksituaties.

De presentaties zijn hier na te lezen

Onlangs zijn nieuwe wijzigingen in het Activiteitenbesluit gepubliceerd over de voorschriften van driftreducerende spuittechnieken. In 2020 wordt ook het gebruik van een druk registratie voorziening bij een aantal technieken verplicht. Deze demodag is georganiseerd in opdracht van BO Akkerbouw en in samenwerking met Fedecom. In het kader van het Actieplan Plantgezondheid onderschrijft BO Akkerbouw het belang om de emissies vanaf erf en perceel te beperken ten einde juist middelen te kunnen behouden, die anders verdwijnen bij normoverschrijdingen.

Share:

Berichten overnemen mag uitsluitend met bronvermelding ‘Delphy’.