5 juli 2023

Veel aandacht voor biostimulanten en virus

Op de velddag pootaardappelen was veel aandacht voor biostimulanten en virus

Op donderdagavond 29 juni organiseerde Delphy de jaarlijkse velddag pootaardappelen te Swifterbant. In het onderzoek van Delphy is aandacht voor regulatie van de groei, bestrijding van Y-virus en effect op de opbrengst van maatregelen die afspoelingsemissie moeten beperken.

Luisvirus

Op het proefveld was de nateelt te zien van het vorig jaar uitgevoerde onderzoek bestrijding van bladluizen / Y-virus. In de proef wordt de virusdruk opgevoerd door het planten van viruszieke planten rondom de proef. Mogelijk heeft dit te goed gewerkt want het aantastingsniveau ligt nu op een extreem hoog niveau waarbij zelfs de beste bestrijdingsstrategie (tweemaal per week olie H + om de 2 weken een luisdoder) een te zware aantasting gaf.

Biostimulanten

In het onderzoek is steeds meer belangstelling voor de mogelijkheden met biostimulanten. Met de productenlijn Vidi van Koppert (meer knollen in de juiste maat), Agri Sciences Biologicals (droogte en abiotische stress resistentie), Siliforce van Agro-Solutions (weerbaarder en steviger planten en betere kwaliteit) en OPF + Fulvic 25 (minder stress en meer opname mineralen) van Den Ouden Grow-Solutions lijkt het mogelijk om de stikstofbemesting terug te schroeven met 40 kg/ha N. Ook wordt nagegaan wat het effect is van Hamerol van Plant Power Products (betere beginontwikkeling) en van AMX (Agro-Solutions) op de groei van de planten. Het vochtregulerende middel Zeba Prime van UPL kan een positief effect hebben op het knolaantal dankzij een betere zetting.

Perceelsemissie

Als onderdeel van een groot project gericht op vermindering van perceelsemissie door afspoeling (provincie Flevoland, waterschap Zuiderzeeland, Actieplan Bodem & Water) gaan we na wat het effect is op de opbrengst van 1) een woelpootje tijdens het ruggen aanaarden, 2) haver zaaien na het ruggen aanaarden (dubbel doel: bestrijding luis-virus) en 3) schoffelen – aanaarden om de korst op de ruggen weer open te maken (dubbel doel: onkruidbestrijding).

De resultaten van het onderzoek worden bekend gemaakt in december op een avond voor klanten van Delphy Noordwest-Nederland.

Share:

Berichten overnemen mag uitsluitend met bronvermelding ‘Delphy’.