17 maart 2022

Van der Knaap Groep innovatiepartner Delphy ISFC

Van der Knaap en Delphy slaan handen ineen

Van der Knaap Groep biedt de professionele tuinbouw passende oplossingen op het gebied van natuurlijke bewortelings- en groeimedia. Dit zijn kwalitatief hoogwaardige producten, zoals pluggen voor de opkweek, duurzame substraatmengsels afgestemd op specifieke teelten en sinds kort ook vloeibare organische meststoffen, geproduceerd door een in eigen huis ontwikkelde bioreactor.
Substraat voor de zachtfruitteelt is één van de specialisaties van Van der Knaap. Onze accountmanagers beschikken over unieke kennis op dit gebied. In ons eigen testcentrum ‘de Kas’ worden voortdurend onderzoeken uitgevoerd en producten en innovatieve teeltsystemen ontwikkeld, met name voor de organische teelt.

Innovatiepartner Delphy ISFC

Delphy ISFC is een unieke aanwinst voor de zachtfruitsector. Voor Van der Knaap is het een bijzondere kans om samen te werken met een partij die veel kennis heeft en onafhankelijk onderzoek kan doen. Deze samenwerking brengt de expertise van Van der Knaap op het gebied van substraten samen met die van Delphy op het gebied van zachtfruitteelten. Hiermee verkrijgen we goede praktische data waarmee we telers kunnen begeleiden en adviseren in hun teeltsituatie.

Van der Knaap en Delphy hebben een gezamenlijk doel: een innovatieve zachtfruitsector. We zijn als branche op zoek naar duurzame oplossingen. Door onze kennis te combineren, kunnen we elkaar versterken en meerwaarde leveren voor zachtfruittelers wereldwijd.

Over Delphy ISFC

Delphy Innovative Soft Fruit Centre is de nieuwe hotspot van de internationale zachtfruitsector. Delphy ISFC fungeert als broedplaats voor kennis en innovatie in zachtfruit en ook als de ‘huiskamer’ van de sector. Hier wordt op unieke wijze kennisontwikkeling en kennisverspreiding, op internationale schaal, samengebracht. Uniek door de verbinding met de sector en de samenwerking met partners. Kennisverspreiding is de tweede belangrijke pijler. Dit wordt vormgegeven door internationale events, kennisdagen en andere initiatieven waar onderzoeksresultaten gedeeld worden.

Een uniek initiatief om gezamenlijk innovatie aan te jagen in de zachtfruitsector zijn de innovatiepartners van Delphy ISFC. Innovatiepartners investeren gezamenlijk in projecten die bijdragen aan een innovatieve zachtfruitsector en zijn hiermee de innovators van de zachtfruitsector. De focus van de Delphy ISFC Innovatiepartners ligt op o.a. weerbaar telen, ontwikkelen van nieuwe teelstrategieën en optimalisatie van opkweek zachtfruit en op thema’s als telen onder LED-belichting en digitalisering.

 

Informatie

Voor vragen kunt u contact opnemen met Bart Jongenelen, +31 (0)6 53 15 14 12; b.jongenelen@delphy.nl

Share:

Berichten overnemen mag uitsluitend met bronvermelding ‘Delphy’.