28 mei 2018

VALERIE platform gelanceerd

VALERIE (Valorising European Research for Innovation in Agriculture and Forestry)

Het nieuwe kennis- en informatieplatform Valerie (Valorisatie van Europees onderzoek voor innovatie in de land- en bosbouw) is gelanceerd! (www.ask-valerie.eu). 

Veel onderzoeksprojecten in de land- en bosbouw resulteren in uitmuntende wetenschappelijke resultaten. De bekendheid van deze resultaten in de praktijk laat echter te wensen over. De belangrijkste vraag is dan ook hoe kennisuitwisseling tussen praktijk (boeren, bosbouwers, adviseurs, etc.) en onderzoek gestimuleerd kan worden zodat onderzoeksresultaten kunnen worden omgevormd naar innovaties die werken in de praktijk. VALERIE beoogt een antwoord te geven op deze vraag.

Raadpleeg het persbericht voor nadere informatie!

Share:

Berichten overnemen mag uitsluitend met bronvermelding ‘Delphy’.