12 december 2016

Uitnodiging studiemiddag ‘Bodemgezondheid en waterkwaliteit’ op 14 december 2017

Geachte relatie,

Graag willen we u uitnodigen voor de studiemiddag ‘Bodemgezondheid en waterkwaliteit’. We doen dit samen met het project ‘Schoon Water Zeeland’, de brancheorganisatie akkerbouw en het project ‘Soil and sensibility’.

We geven aandacht aan verschillende aspecten: aan onderzoek wat op Rusthoeve heeft gelegen, alsmede aan verschillende typen mechanisatie. Deze studiemiddag zal plaats vinden op woensdag 14 december a.s. op Proefboerderij Rusthoeve, Noordlangeweg 42, Colijnsplaat.

Met vriendelijke groeten,
Delphy Akkerbouw ZW
Cor van Oers
E c.vanoers@delphy.nl
T 0186 57 30 11

Programma

  • Start om 13.00 uur,  ontvangst met koffie of thee
  • Opening door Cor van Oers, Delphy
  • Inleiding door Jan Feersma Hoekstra, Agrovital
  • Inleiding door Jonas Klinkert, PRP technologies
  • Bespreking resultaten groenbemesters proeven op Rusthoeve: wel of geen stro ingewerkt, N-trappen,
    diepere grondbewerking voor de zaaibedbereiding door Nelis van Bok, Delphy
  • Bezichtiging en bespreking enkele machines (o.a. verkorting) door fabrikanten o.l.v. Luc Remijn, Delphy
  • Afsluiting met een drankje (17.00 uur)
Share:

Berichten overnemen mag uitsluitend met bronvermelding ‘Delphy’.