13 juni 2017

15 juni: Uitnodiging: kick off Vlaanderen Nederland Interreg project: Growing a green future

De komende jaren zal de transitie naar een circulaire economie en de ontwikkeling daarbij van een biogebaseerde economie onze volle aandacht blijven vragen. Vlaamse en Nederlandse bedrijven en instellingen hebben de handen ineen geslagen en gaan met ‘Growing a green future’ hier een steentje aan bijdragen. We willen u hier graag over informeren met een feestelijke bijeenkomst op 15 juni in de namiddag.

Binnen dit project werken Agrodome, Cradle Crops, Delphy, Ecotreasures, Hogeschool Karel de Grote, ILVO, Inagro, Millvision, Proefboerderij Rusthoeve, Provincie Vlaams Brabant en ZLTO grensoverschrijdend samen aan nieuwe kansen en mogelijkheden voor de biobased economy.

Er zijn verschillende werkpakketten rondom bouwmaterialen, vezels, oliën en andere inhoudsstoffen waarbinnen nieuwe ketenkansen worden geïnventariseerd, onderzocht en ondersteund worden op weg naar de markt. Het programma kunt u raadplegen in de PDF.

Share:

Berichten overnemen mag uitsluitend met bronvermelding ‘Delphy’.