3 november 2016

Uitnodiging: Demonstratie bewerken en inwerken van groenbemesters

Uitnodiging: Demonstratie met verschillende hoogtes, tijdstippen en manieren van klepelen en het
onderwerken van groenbemesters.

Datum: maandag 7 november 2016
Ontvangst om 13:30uur
De demonstratie begint om 14:00uur en eindigt rond 16:00uur

Locatie: Harrysfarm (Harry Schreuder) aan de Elandweg 73 te Swifterbant

Delphy organiseert in opdracht van de Brancheorganisatie Akkerbouw en in samenwerking met
mechanisatiebedrijf de Nieuwstad op maandag 7 november 2016 een demonstratie in groenbemesters waarin de volgende onderwerpen aan bod komen:

Demoveld: Groenbemesters Masterplan “Gezond door Groenbemesters Akkerbouw”

Demoveld met diverse groenbemesters waar op drie tijdstippen het gewas is geklepeld op drie
verschillende hoogtes. Groenbemesters welke in de demo liggen zijn:

  • Gele mosterd
  • Bladrammenas
  • Japanse haver
  • Engels raaigras
  • Terralife BetaSola (bestaande uit: Alexandrijnse klaver, Bladrammenas, Niger, Japanse haver
    en Zomerwikken)

Tijdens de demonstratie zal er in de grond gekeken worden wat het effect op het wortelgestel is van
de verschillende groenbemesters en de behandelingen welke zijn uitgevoerd.

Demonstratie: Veenma Green Cutter

De Veenma Green Cutter is een groenbemester verkleiner (door middel van een rotor) voor diverse
groenbemesters. Tijdens de demonstratie zal de Green Cutter zijn werk doen op 2 snelheden (3km/u
en 12km/u).

Demonstratie: Ploegen vs. Spitten

Tijdens de demonstratie zal geploegd en gespit (met een roterende spitmachine) worden in de
verschillende soorten groenbemesters. Daarbij zal onderscheid gemaakt worden tussen geklepeld en
het rechtstreeks onderwerken van de groenbemester, zonder voorbewerking.

 

We zien u graag deze middag!
Namens Delphy, team Noordwest
Geert Steenhuis (06-51604521)

Share:

Berichten overnemen mag uitsluitend met bronvermelding ‘Delphy’.