17 mei 2018

Uitnodiging bijeenkomst ‘Beoordelen en analyseren van je eigen grond’

Uitnodiging

Op 24 mei a.s. wordt een interessante en vooral praktische bijeenkomst georganiseerd over het beoordelen en analyseren van de grond vanuit twee projecten. Namelijk ‘Duurzame teelt, gezonde producten’, ondersteund door de Provincie Limburg en de EU en het Interreg project Levende bodem

Programma

Tijdens de avond starten we met het beoordelen van een profielkuil. Aan de hand van een bodemconditie score lijst bekijken we de profielkuil: verdichte lagen, structuur, bodemleven, beworteling, etc. In het tweede deel gaan we in op de diverse mogelijkheden om een grondmonster te analyseren. En krijgt u antwoord op onder andere de volgende vragen:
Wat zijn de verschillen en overeenkomsten van verschillende bodemanalyses?
Hoe krijg je inzicht in je bodemleven?
Wat zeggen de analyses over de grond?
En welke maatregelen moet je nu nemen op basis van de resultaten?
Aan het einde van de avond wordt uitleg gegeven over de mogelijkheden van het driejarig project ‘Duurzame teelt, gezonde producten’, dat recent gestart is. Akkerbouwers en fruittelers in Zuid-Limburg kunnen nog bij dit praktische project aansluiten.

19.00 uur: Korte inleiding bijeenkomst en beoordeling profielkuil
19.45-20.15 uur: Terugkoppeling van beoordeling profielkuil en praktische tips voor uw eigen percelen: Jos Souren, Hans Smeets, Delphy
20.15-20.30 uur: Pauze
20.30-21.30 uur: Diverse bodemanalyses: verschillen en mogelijkheden: Hans Smeets, Delphy
21.30-22.00 uur: ‘Duurzame teelt, gezonde producten’: mogelijkheden voor akkerbouwers en fruittelers in Zuid-Limburg: Esther Hessel

Informatie

Wij ontvangen u graag op donderdag avond 24 mei. Graag aanmelden in verband met de ruimte en de koffie. Stuur daarvoor een mailtje
Locatie: Zaal Keulen , Schoolstraat 3, 6343 CD Klimmen tel. 045 405 1241

Share:

Berichten overnemen mag uitsluitend met bronvermelding ‘Delphy’.