14 mei 2019

Uitbreiding team Delphy Potplanten en éénjarige zomerbloeiers.

Team Potplanten Delphy heeft het team opnieuw uitgebreid met een nieuwe consultant, Mathijs v.d. Top (24 j.). In deze tijd van veel ontwikkelingen om de glastuinbouw te verduurzamen en toekomstbestendig te maken, is advies in toepassing van nieuwe technologieën en teeltconcepten onontbeerlijk. Om aan deze vraag te voldoen is het team uitgebreid.
Mathijs van den Top (24 jaar) is vanaf 1 mei jl. in dienst getreden bij Delphy. Mathijs heeft na het voltooien van zijn MBO en HBO in Dronten, gewerkt bij Schoneveld Breeding als gewasspecialist Cyclamen en als teeltman voor de andere gewassen.
Mathijs zal zich vooral gaan richten op het adviseren van ondernemers die groene – en bloeiende potplanten telen. Mathijs specialiseert zich in Het Nieuwe Telen, de inzet van IPM en het gebruik van sensoren en de teeltplanning.
Mathijs is bereikbaar via:
– 06 83089732
– Email: m.vandentop@delphy.nl

Share:

Berichten overnemen mag uitsluitend met bronvermelding ‘Delphy’.