14 december 2017

Tweede jaar graanacademie succesvol

Recent heeft de klankbordgroep van de Graanacademie, samen met SPNA en Delphy, de resultaten en de voortgang van de Graanacademie geëvalueerd.

De graanacademie kende het afgelopen jaar circa 38 deelnemers die in expertgroepjes rondom de thema’s grondbewerking, duistbeheersing, precisielandbouw, bodembiologie en bemesting intensief kennis ontwikkelden, kennis deelden en ook kennis toepasten op hun bedrijven. De klankbordgroep gaf aan dat de ervaringen erg positief waren, de deelnemers gaven aan veel te leren en stappen vooruit te zetten. De deelnemende akkerbouwers gaan ook in 2018 verder met de Graanacademie.

Naast de kennisuitwisseling in de expertgroepen is er door de deelnemers ook het nodige in kleine, praktijkgerichte experimenten uitgezocht. Het ging hierbij bijvoorbeeld om de vraag wat de invloed is van de kwaliteit van de gebruikte spuitvloeistof op de onkruidbestrijding (hardheid, pH en verontreiniging van water). Aanvullend hierop is in een ringonderzoek uitgezocht hoe de kwaliteit is van de diverse vulpunten (zowel oppervlaktewater als bassins). Hier vullen de akkerbouwers vaak hun veldspuit.
De resultaten van deze experimenten zijn besproken met de deelnemers. Ook is een planning gemaakt voor 2018 ten aanzien van onderwerpen die behandeld gaan worden; externe kennis die wordt ingehuurd en veldexperimenten o.a. met spuittechniek om tot optimale toediening te komen die aangelegd gaan worden.

De graanacademie wordt begeleid door SPNA en Delphy en gefinancierd door de deelnemende akkerbouwers, de provincie Groningen en het Risicofonds voor de Graanhandel. Nieuwe deelnemers zijn altijd welkom, neem hiervoor contact op met Jaap van ’t Westeinde (06 – 1188 0323), of Minne Batenburg ( 06 – 5122 9704).

Voor vragen kunt u contact opnemen met Jacob Dogterom, 06 53389507; j.dogterom@delphy.nl

Share:

Berichten overnemen mag uitsluitend met bronvermelding ‘Delphy’.